جشنواره ها و همایش ها
ورود به سایت

معرفی کارکنان اداره خوابگاه های برادران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۴ - 17:20 | 
حسن جعفری
کارشناس مسئول اداره امور خوابگاه ها
 آقای حسن جعفری  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۹۴
 محل کار: ضلع غربی دانشگاه - خوابگاه شماره ۳  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۴
کارشناس اداره امور خوابگاه ها
 آقای طیب زرنگار  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۷
 محل کار: خوابگاه شهید رحیمی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۷
کارشناس  اداره امور خوابگاه ها
 آقای مجید خداداد  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل دانشگاه   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
شیفت شب خوابگاه شهید رحیمی
 آقای رحمان قهرمانی راد  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۷
 محل کار: خوابگاه ه شهید رحیمی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۷
شیفت شب خوابگاه شهید رحیمی
 آقای میرمهدی سعادت  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۷
 محل کار: خوابگاه ه شهید رحیمی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۷
نیروی خدماتی خوابگاه شهید رحیمی
 آقای محرم کاظم پور  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 m.kazempour۵۹gmail.com  داخلی : ۵۲۷۵
 محل کار: خوبگاه شهید رحیمی - شیفت روز  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۷۵
نیروی خدماتی امور خوابگاه های داخل
 آقای محمد رضا خداداد  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
نیروی خدماتی امور خوابگاه های داخل
 آقای پیمان مهدی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
شیفت شب خوابگاه های داخل
 آقای اسماعیل اجلالی   شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
شیفت شب خوابگاه های داخل
 آقای جعفر عباس زاده  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
شیفت روز خوابگاه های داخل 
 آقای مهدی وثوق  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶

دفعات مشاهده: 663 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر