جشنواره ها و همایش ها
ورود به سایت

معرفی مدیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ - 13:11 | 

آشنایی با مدیر فرهنگی و اجتماعی
 

 

 دکتر معراج شرری

استاد گروه علوم صنایع چوب و کاغذ
 


شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۲۷۰    داخلی: ۵۲۷۰
پروفایل شخصی
 


شرح وظایف :
◄ راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی موسسه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات وآئین نامه های مربوط با و همکاری
    و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط

◄ تطبیق و اجرای سـیاسـتهای راهبردی شـورای عالی انقلاب فرهنگی و سـتادهای تعمیق و گسـترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و            اجتماعی
◄ رصـد وضـعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سـیاسی موسـسـه و همچنین انجام مطالعات و پژوهشـهای لازم با همکاری معاونت پژوهشی موسسه به منظور           برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی –ایرانی – انقلابی در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی
    و اجتماعی موسسه

◄ ایجاد ارتباط و همکاری چه هر بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی
◄ برنامه ریزی به منظور توسـعه آموزشـهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی،فکری و سیاسی دانشگاهی با           استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها
◄ فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
◄ اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی
◄ مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله
◄ پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج موسسه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و          ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی موسسه

دفعات مشاهده: 1440 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر