اطلاعیه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی شرکت در جشنواره آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۴ - 13:00 | 

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

! دانشجویان شاهد و ایثارگر و فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا جهت تشکیل پرونده به گروه شاهد و ایثار گران دانشگاه مراجعه نمایند.