کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ - 09:35 | 

آنچه‌ که‌ به‌ انجام‌ عملی‌ کاشت‌ محصولات‌ زراعی‌ و باغی‌ و تهیه‌ شرایط‌ و امکانات‌ لازم‌ و نیز نگهداری‌ این‌ گیاهان‌ تا مرحله‌ رسیدن‌ و برداشت‌ محصول‌ مربوط‌ می‌شود، موضوعاتی‌ است‌ که‌ رشته‌ تکنولوژی‌ تولیدات‌ گیاهی‌ را تشکیل‌ می‌دهد

آرایش ترمی دروس
رشته‌ تکنولوژی‌ تولیدات‌ گیاهی‌