ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تربیت‌بدنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 15:21 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

سعید

نوری‌نسب

دبیر

۲

علی

یادگار

نائب دبیر

۳

ناصر

وطن‌خواه

عضو اصلی

۴

الهه

ممشلی

عضو اصلی

۵

امیر

فتح‌الهی

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محسن برغمدی


عملکرد انجمن علمی تربیت‌بدنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 15:20 | 

عملکرد انجمن علمی تربیت‌بدنی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی kinesio taiping (نوارهای درمانی کشی) دانشکده‌ای کلاس ۱۲ دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۱۳۹۶/۹/۲۱
فعالیت آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Spss دانشکده‌ای سایت رایانه دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناس ۱۳۹۶/۹/۲۱
فعالیت آموزشی آشنایی با نرم‌افزار isi دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۱۳۹۶/۹/۲۶
فعالیت آموزشی کاربردهای علمی کفش‌های مختلف در علوم ورزشی و تندرستی دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۱۳۹۶/۹/۲۶