ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 14:43 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

محسن

خالق‌شهری

دبیر

۲

فرشاد

سعیدی

نائب دبیر

۳

حامد

سنگربین

عضو اصلی

۴

امیر

شادیان

عضو اصلی

۵

مسعود

معتمدی‌فر

عضو اصلی

۶

کوروش

وافری

عضو علی البدل

۷

صابر

بهشتی

عضو علی البدل

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیدجاوید ذکوی


عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 14:42 | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی Microfluidics & Microfabrications استانی آمفی‌تئاتر دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
ارتباطات و همکاری‌های علمی دوره آموزشی Matlab دانشکده‌ای سردخانه فرشاد سالوالان ۱۳۹۶/۹/۲۶
رویداد علمی مسابقه نجات تخم‌مرغ استانی آمفی‌تئاتر دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۹۶/۹/۱۶