ورود به سایت

اعضای انجمن علمی ریاضی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 10:34 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

زینب

نجفی

دبیر

۲ پریسا

صلحی

نائب دبیر

۳

موسی

حسن‌زاده

عضو اصلی

۴

پریسا

کوهی

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر عادل کاظمی


عملکرد انجمن علمی ریاضی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 10:34 | 

عملکرد انجمن علمی ریاضی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری