ورود به سایت

اعضای انجمن علمی آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 10:24 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

فاطمه

شاهعلی‌زاده

دبیر

۲

صبا

بهنژاد

نائب دبیر

۳

مهران

قنبری

عضو اصلی

۴

پریسا

جعفرزاده

عضو اصلی

۵

زهرا

زارعیان

عضو اصلی

۶

محمد

صدیقیان

عضو علی البدل

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر بهداد مصطفایی


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 10:23 | 

عملکرد انجمن علمی آمار


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی دوره آموزشی نرم‌افزار R دانشگاهی آزمایشگاه آمار آذرماه ۱۳۹۶
فعالیت آموزشی دوره آموزشی نرم‌افزار SPSS دانشگاهی آزمایشگاه آمار آذرماه ۱۳۹۶