ورود به سایت

اعضای انجمن علمی باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ - 13:03 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مهدی

خسروی

دبیر

۲

سعید

عزیزاده

نائب دبیر

۳

راضیه

ایزدی

عضو اصلی

۴

مریم

فرضی زاده

عضو اصلی

۵

امیرمحمد

مختاری

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی محب الدینی


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ - 13:02 | 

عملکرد انجمن علمی باغبانی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی پروپوزال‌نویسی دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
فعالیت آموزشی آموزش بن‌سای دانشگاهی گلخانه شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۲/۳
فعالیت آموزشی ساخت تراریوم و کاشت بذر کاکتوس دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
رویداد علمی مسابقه سبزه عید دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵