ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مدیریت بازرگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ - 11:47 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مهرداد

ایرانپور

دبیر

۲

یوسف

عبدی

نائب دبیر

۳

فرزاد

پار

عضو اصلی

۴

زهرا

صادق

عضو اصلی

۵

فاطمه

عبدالحمیدی

عضو اصلی

۶

سیمین

زارع

عضو علی البدل

۷

رباب

فتحی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر باقر عسگرنژاد نوری


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مدیریت بازرگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ - 11:47 | 

عملکرد انجمن علمی مدیریت بازرگانی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
رویداد علمی نشست تخصصی ایجاد و توسعه‌ی برند شخصی در فضای کسب‌و‌کار استانی سالن بصیرت ۱۳۹۶/۹/۵
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
فعالیت آموزشی افزایش مهارت‌های کار تیمی دانشکده‌ای دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
فعالیت آموزشی شناخت تیپ‌های رفتاری و ارتباط موثر با متد دیسک استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۲/۲
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۲ استانی دانشکده کشاورزی ۱۳۹۶/۱۲/۳
فعالیت آموزشی کارگاه رزومه‌نویسی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۲/۹
رویداد علمی مدیر گپ ۳ استانی دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
فعالیت آموزشی آشنایی با نرم افزار هلو - گروه اول استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
رویداد علمی نشست با حضور بانوان مدیر استان اردبیل استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
رویداد علمی مدیر گپ ۴ استانی دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
فعالیت آموزشی آشنایی با نرم‌افزار هلو - گروه دوم استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۵ دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷/۱/۲۱
فعالیت آموزشی دوره نخبگان کسب و کار استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۷/۱/۲۲-۲۹
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۶ دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷/۱/۲۸
رویداد علمی نشست بررسی فرصت های کارآفرینی در استان اردبیل استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۱
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۷ دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۴
فعالیت آموزشی  شناخت تیپ های رفتاری و ارتباط مؤثر استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۹
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۸ دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۱۱
فعالیت آموزشی بازارهای مالی(بورس) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۱۸
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۹ دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۱۸
فعالیت آموزشی دوره  تخصصی TIRIZ استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۱۹
گفت و گوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۰ دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷/۲/۲۶