معرفی مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۰ - 13:11 | 

مرکز نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی کرسی‌ مسندی است علمی متشکل از صاحبنظران و متخصصان طراز اول یک حوزه تخصصی که با تایید شورای علمی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی فعالیت می کنند. اجلاسیه کرسی‌ها مجامعی آکادمیک به شمار می‌روند که یک محقق می‌تواند از طریق آنها رأسا و یا با وساطت دانشگاه و موسسه تحقیقی مربوط، نتیجه تلاش علمی خود را ارائه دهد و از نقدها و داوری‌های متخصصان عالی و نیز سایر مزایای درنظر گرفته شده بهره برد. برگزاری اجلاسیه کرسی ها راهکاری مناسب برای ارزیابی تلاش های علمی و تشخیص ارزش و اعتبار حاصل از این تحقیقات بوده و صرفاً به ارائه نظریه محدود نمی‌شود، بلکه عرضه انواع و سطوح مختلف نوآوری، نقد و مناظره علمی را مورد توجه قرار می‌دهد.

بر اساس ارشادات دین مبین اسلام و تأکیدات مقام معظم رهبری، هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت ،‌حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه های مختلف علمی و مساعدت مؤثر در بسط آزاد اندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.

مرکز نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی همگام با هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، در جهت افزایش رونق و نشاط علمی، ایجاد زمینه ارتقای فرهنگ نقد و نوآوری علمی، سنجش کیفی دستاوردهای علمی پژوهشگران و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره‌گیری از این دستاوردها، نسبت به برگزاری اجلاسیه کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره و نوآوری و نیز اجلاسیه کرسی های ترویجی(در زمینه علوم انسانی، هنر و معماری، علوم رفتاری، روان شناسی و علوم تربیتی و معارف دینی) اهتمام وی‍‍ژه داشته و علاوه بر اقدامات شایان توجهی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، برنامه های گسترده ای نیز برای آینده در نظر گرفته است که امید می رود با مساعدت استادان، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند دانشگاه به ثمر رسد.

صاحبان نظریه، نقد و نوآوری علمی و نیز دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به مناظره علمی می‌توانند از طریق مراجعه به سایت دانشگاه و در بخش معاونت پژوهشی و فناوری در قسمت کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، جهت طرح ایده ها و ارائه تحقیقات و نوآوری‌های‌شان در عرصه‌های نظریه‌پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در در زمینه علوم انسانی، هنر و معماری، علوم رفتاری، روان شناسی و علوم تربیتی و معارف دینی در قالب کرسی ها اقدام نموده و از مزایای این حرکت مفید علمی استفاده کنند.

دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به عنوان بازوی اجرایی هیأت حمایت که خود متشکل از اعضایی است که ریاست مهمترین دستگاه های علمی کشور را دارا هستند انجام مسئولیت می نماید. دبیرخانه مشتمل بر کرسی های پنجگانه ذیل میباشد که هرکدام رشته های خاص خود را داراست:

1- کرسی علوم رفتاری

2- کرسی هنر و معماری

3- کرسی علوم اجتماعی

4- کرسی علوم عقلی

5- کرسی علوم نقلی

اهداف و سیاست های هیات عبارتند از:

1- حمایت ویژه از مباحثات روشمند و قابل داوری و تبدیل آن به تجربه ی انباشته و جمع بندی شده.

2- زمینه سازی ویژه برای نهضت تولید و عرضه ی نظریه ی اسلامی در علوم انسانی.

3- علمی کردن مجادلات و تخصصی کردن گفتگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی و علمی و قانونی برای عرضه ایده ها و نقد و کالبدشکافی آن ها.

4- نهادینه سازی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق و منطق گفتگو و قانون اساسی.

5- کاستن از تنش ها و بحران های فرهنگی و مهار غوغاسالاری، عوام زدگی و عوام فریبی در مباحث فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه.

6- تشویق نخبگان و مراکز علمی کشور به ارائه ی نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با اتکا به مبانی اسلامی به منظور خروج از جزم های ترجمه ای و وارداتی و نیز تحجر و قشری گری.

7- پاسخگویی به نیازهای فکری و معرفتی و اطلاع رسانی در مسایل علمی و فرهنگی مورد توجه دانشگاهیان.

8-شفاف سازی محل نزاع و ابهام در جبهه بندی فکری و فرهنگی و جمع بندی علمی مباحث مهم به منظور رشد فرهنگی جامعه.

AWT IMAGE