ورود به سایت

افتخارات انجمن های علمی

AWT IMAGE

***

ردیف

عنوان

انجمن علمی

سال

۱

کسب مقام اول بخش اختراع در چهارمین جشنواره ملی حرکت در استان تهران

مخترعین ۱۳۹۰
۲

کسب مقام اول بخش نشریه در چهارمین جشنواره ملی حرکت در استان تهران

باغبانی ۱۳۹۰

۳

کسب مقام استاد مشاور نمونه انجمن‌های علمی توسط دکتر محمدتقی آل ابراهیم

زراعت و اصلاح نباتات

۱۳۹۳

۴

کسب مقام اول بخش زیبایی مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی

مهندسی عمران

۱۳۹۳

۵

کسب مقام اول در دهمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران "iranopen ۲۰۱۵"

رباتیک

۱۳۹۴

۶

کسب رتبه ۲۶ برنامه‌نویسی ACM منطقه‌ای غرب آسیا در بین ۴۳ دانشگاه شرکت‌کننده

علوم کامپیوتر

۱۳۹۴

۷

کسب مقام اول بخش زیبایی مسابقات منطقه‌ای سازه‌های ماکارونی

مهندسی عمران

۱۳۹۴

۸

کسب مقام سوم بخش بارگذاری مسابقات منطقه‌ای سازه‌های ماکارونی

مهندسی عمران

۱۳۹۴

۹

کسب مقام‌های اول، دوم و سوم در مسابقات استانی موشک‌های آبی

مهندسی مکانیک

۱۳۹۴

۱۰

کسب رتبه برتر تیم‌های دانشگاه در اولین دوره مسابقات کشوری برنامه‌نویسی

علوم‌کامپیوتر

۱۳۹۴

۱۱

کسب عنوان انجمن علمی برتر کشور (بخش آموزش) در نهمین جشنواره ملی حرکت در استان کرمان

جغرافیا و برنامه‌ریزی ۱۳۹۵

۱۲

کسب مقام سوم بخش نشریه در نهمین جشنواره ملی حرکت در استان کرمان جغرافیا و برنامه‌ریزی ۱۳۹۵

۱۳

کسب عنوان بهترین غرفه در نهمین جشنواره ملی حرکت در استان کرمان دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۵

۱۴

کسب مقام سوم دومین دوره مسابقات کشوری شبکه هوشمند انرژی

شبکه هوشمند انرژی ۱۳۹۵
۱۵

بهترین تیم لیگ ربات‌های هوشمند اندازه متوسط در دوازدهین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران  "iranopen ۲۰۱۷"

رباتیک ۱۳۹۶
۱۶

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش غرفه دهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۶
۱۷

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی دهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه رازی کرمانشاه

باغبانی ۱۳۹۶
۱۸

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش اختراع دهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه کرمانشاه

مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۹۶
۱۹

کسب مقام دوم لیگ مسیریاب ویژه در ششمین دوره مسابقات کشوری رباتیک جام نور مشهد

رباتیک ۱۳۹۷
۲۰

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش دانشگاه برتر یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۷
۲۱

کسب مقام دوم در بخش اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

اتحادیه روانشناسی و علوم‌تربیتی ایران ۱۳۹۷
۲۲

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن‌ علمی علوم و مهندسی خاک ۱۳۹۷
۲۳

کسب مقام دوم در بخش محتوای دیجیتال یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن‌ علمی باستان‌شناسی ۱۳۹۷
۲۴

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش نشریه (باستان‌شناخت) یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن‌ علمی باستان‌شناسی ۱۳۹۷
۲۵

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش نشریه (کاغذ سبز) یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن‌ علمی چوب و فرآورده‌های سلولزی ۱۳۹۷
۲۶

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش ویژه یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن‌ علمی چوب و فرآورده‌های سلولزی ۱۳۹۷
۲۷

کسب مقام اول در اولین دوره مسابقات کشوری ربات مسیریاب در دانشگاه محقق اردبیلی

رباتیک ۱۳۹۷
۲۸

کسب مقام سوم در اولین دوره مسابقات کشوری ربات مسیریاب در دانشگاه محقق اردبیلی

رباتیک ۱۳۹۷
۲۹

کسب مقام اول در بخش مسیریاب ویژه چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک (Robonit ۲۰۱۹) دانشگاه نوشیروانی بابل

رباتیک ۱۳۹۸
۳۰

کسب مقام دوم در بخش مسیریاب ویژه چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک (Robonit ۲۰۱۹) دانشگاه نوشیروانی بابل

رباتیک ۱۳۹۸
۳۱

کسب مقام اول در بخش حل ماز چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک (Robonit ۲۰۱۹) دانشگاه نوشیروانی بابل

رباتیک ۱۳۹۸
۳۲

کسب مقام دوم در بخش حل ماز چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک (Robonit ۲۰۱۹) دانشگاه نوشیروانی بابل

رباتیک ۱۳۹۸