سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

معرفی مدیریت دانشجویی

  مدیریت امور دانشجویی در حال حاضر از 4 اداره شامل اداره امور خوابگاه‌های برادران، اداره امور خوابگاه‌های خواهران، اداره رفاه و خدمات دانشجویی و اداره امور غذاخوری تشکیل شده است. این مدیریت در حال حاضر در سایت غربی دانشگاه جنب دانشکده علوم کشاورزی قرار دارد. تلاش در جهت بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان، زیباسازی خوابگاههای دانشجویی، استفاده حداکثری از ظرفیت خوابگاه‌ها برای اسکان دانشجویی و الکترونیکی کردن واگذاری خوابگاه‌ها و وام‌های دانشجویی از جمله سیاست‌های کلی این مدیریت می‌باشد که این کار با خرید سیستم گلستان دانشجویی در حال انجام است. در ادامه، ادارت زیر نظر این مدیریت معرفی می‌گردند.