میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

میز خدمت الکترونیک مدیریت فرهنگی و اجتماعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ - 11:25 | 
انجمن های علمی 
۱-فرم گزارش نویسی فعالیتهای انجام شده 
۲-فرم اطلاعات و شیوه نامه طرح های پژوهشی 
۳-فرم قرارداد انجام خدمات پژوهشی دانشجویی 
۴-فرم نظرسنجی کارگاههای برگزار شده 
۵-فرم درخواست مجوز ایجاد صفحات مجازی
۶-فرم شماره ۱ ویژه انتخاب انجمن علمی دانشجویی برگزیده
۷-فرم شماره ۲ ویژه انتخاب انجمن علمی دانشجویی پژوهشگر
۸-فرم شماره ۳ ویژه انتخاب انجمن علمی مخترع، مبتکر و نوآور
۹-فرم شماره ۴ ویژه انتخاب برنامه های آموزشی برگزیده
۱۰-فرم شماره ۵ ویژه انتخاب برنامه های ترویجی برگزیده 
۱۱-فرم شماره ۶ ویژه انتخاب مسابقه علمی برگزیده 
۱۲-فرم شماره ۷ ویژه انتخاب نشریه برگزیده انجمن علمی دانشجویی
۱۳-فرم شماره ۸ ویژه انتخاب کتاب برگزیده انجمن های علمی دانشجویی 
۱۴-فرم شماره ۹ ویژه انتخاب انجمن علمی دانشجویی افتخارآفرین
۱۵-فرم شماره ۱۰ ویژه انتخاب انجمن علمی دانشجویی کارآفرین
۱۶-فرم شماره ۱۱ ویژه انتخاب دبیران برگزیده انجمن های علمی دانشجویی 
۱۷-فرم شماره ۱۲ ویژه انتخاب استادان مشاور انجمن علمی دانشجویی 
۱۸- فرم شماره ۱۳ ویژه انتخاب حامیان برگزیده انجمن های علمی دانشجویی 
۱۹-فرم شماره ۱۴ ویژه انتخاب سایت/ وبلاگ انجمن علمی دانشجویی برگزیده 
بخش نشریات 
۲۰-فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی 
۲۱-فرم درخواست تغییرات در مجوز نشریات دانشگاهی (فرم شماره ۳)
۲۲-فرم درخواست مجوز ایجاد صفحات مجازی
کانونهای فرهنگی هنری 
۲۳-فرم استعدادیابی 
کانون قرآن و عترت
۲۴-فرم استعدادیابی
تشکلهای اسلامی
۲۵-فرم درخواست مجوز فعالیت فرهنگی 
۲۶-فرم مجوز فعالیت تشکلهای اسلامی