فرمهای دکتری

 
فرم شماره  1 فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دکتری دانلود فرم  1
فرم شماره  2 فرم انتخاب استاد راهنمای رساله­‌های دانشجویان دکتری دانلود فرم  2
فرم شماره  3 فرم انتخاب موضوع رساله­‌های دانشجویان دکتری دانلود فرم  3
فرم شماره  4 طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری دانلود فرم  4
فرم شماره  5 صورت­جلسه ارزیابی طرح پیشنهادی (پرپوزال) رساله­ دکتری دانلود فرم  5
فرم شماره  6 ابلاغ تصویب طرح پیشنهادی (پرپوزال) رساله­ دکتری به اساتید راهنما و مشاور دانلود فرم  6
فرم شماره  7 فرم انتخاب درس برای جبران میانگین معدل کل دانشجویان دکتری دانلود فرم  7
فرم شماره  8 فرم اعلام مواد درسی بخش کتبی ارزیابی جامع توسط استاد راهنما دانلود فرم  8
فرم شماره  9 فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای ارزیابی جامع دانلود فرم  9
فرم شماره  10 صورت­جلسه ارزیابی جامع دانلود فرم  10
فرم شماره  11 ابلاغ نتیجه­ ارزیابی جامع به دانشجوی دکتری (توسط مدیر گروه) دانلود فرم  11
فرم شماره  12 درخواست تجدید نظر دانشجوی دکتری نسبت به نتیجه ارزیابی جامع دانلود فرم  12
فرم شماره  13 قرارداد انجام رساله مقطع دکتری دانلود فرم  13
فرم شماره  14 گزارش پیشرفت اجرای رساله دانلود فرم  14
فرم شماره  15 فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری (برای بار اول) دانلود فرم  15
فرم شماره  16 فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری (برای بار دوم و بیشتر) دانلود فرم  16
فرم شماره  17 فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام پیش دفاع از رساله دانلود فرم  17
فرم شماره  18 صورت­جلسه پیش دفاع رساله­ دکتری دانلود فرم  18
فرم شماره  19 فرم تحویل رساله به گروه برای ارزیابی و تصویب در شورای گروه و دانشکده­ دانلود فرم  19
فرم شماره  20 فرم درخواست صدور مجوز دفاع از رساله (ویژه­ی دانشجویان دکتری) دانلود فرم  20
توجه:
فرم های 21 و 22 را برای هر یک از استادان راهنما، مشاوران و داوران رساله را پر کرده و به همراه کپی مقالات قبل از جلسه دفاع  به نماینده تحصیلات تکمیلی تحویل دهید.
فرم شماره  21 فرم ارزشیابی فردی رساله‌­های دکتری دانلود فرم  21
فرم شماره  22 فرم ارزشیابی جمعی رساله‌­های دکتری دانلود فرم  22
فرم شماره  23 فرم گواهی انجام اصلاحات رساله­‌های دکتری (برای صدور مجوز تکثیر و صحافی) دانلود فرم  23
فرم شماره  24 فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی بورسیه/ مأمور به تحصیل دانلود فرم  24
فرم شماره  25 کاربرگ مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج کشور دانلود فرم 25
فرم شماره  26 فرم تحویل نسخه‌های رساله دکتری به واحدهای مختلف دانشگاه دانلود فرم 26
فرم شماره  27 فرم استفاده از مصوبه جایگزینی 2 مقاله علمی - پژوهشی با بخش کتبی ارزیابی جامع دانلود فرم 27
فرم شماره  28 فرم درخواست کمک هزینه رساله دکتری دانلود فرم 28
فرم شماره  29 فرم درخواست حق داوری رساله ی دانشجویان مقطع دکتری دانلود فرم 29 

دفعات مشاهده: 29403 بار   |   دفعات چاپ: 584 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 34 بار   |   0 نظر