فرم‌های کارشناسی ارشد


فرم‌های آموزشی (ارشد)
فرم شماره  1 فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان کارشناسی­ ارشد (برای بار اول) دانلود فرم  1
فرم شماره  2 فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان کارشناسی­ ارشد (برای بار دوم) دانلود فرم  2
فرم شماره  3 فرم درخواست مهمانی (انتقال موقت) دانشجویان مقطع کارشناسی ­ارشد دانلود فرم  3
فرم شماره  4 فرم درخواست مهمان به صورت تک‌درس دانلود فرم  4
فرم شماره  5 فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ­ارشد (برای بار اول) دانلود فرم  5
فرم شماره  6 فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ­ارشد (برای بار دوم و بیشتر) دانلود فرم  6
فرم شماره  7 فرم ارزیابی سمینار دانشجویان کارشناسی ­ارشد دانلود فرم  7
 

فرم‌های مربوط به پایان نامه (ارشد)
فرم شماره  8 فرم انتخاب استاد راهنمای پایان­نامه­‌های دانشجویان کارشناسی ­ارشد دانلود فرم  8
فرم شماره  9 فرم انتخاب موضوع پایان­نامه­‌های دانشجویان کارشناسی ­ارشد دانلود فرم  9
فرم شماره 10 طرح پیشنهادی (پروپوزال) پایان­نامه‌ کارشناسی ­ارشد دانلود فرم 10
فرم شماره 11 ابلاغ تصویب طرح پیشنهادی (پرپوزال) پایان­نامه­ به اساتید راهنما و مشاور دانلود فرم 11
فرم شماره 12 قرارداد انجام پایان­نامه­‌ی مقطع کارشناسی ارشد دانلود فرم 12
فرم شماره 13 فرم تحویل پایان‌نامه ‌به گروه برای ارزیابی و تصویب در شورای گروه و دانشکده­ دانلود فرم 13
فرم شماره 14 فرم درخواست صدور مجوز دفاع دانلود فرم 14

توجه:حتما فرم های 15 و 16 تکمیل شده برای استادان راهنما، مشاوران و داوران رساله به همراه کپی  مقالات چاپ شده قبل از جلسه دفاع به نماینده تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود.
فرم شماره 15 فرم ارزشیابی فردی پایان‌­نامه‌های کارشناسی ­ارشد دانلود فرم 15
فرم شماره 16 فرم ارزشیابی جمعی پایان‌­نامه‌های کارشناسی ­ارشد دانلود فرم 16
فرم شماره 17 فرم گواهی انجام اصلاحات پایان‌نامه‌­ها‌ی کارشناسی ­ارشد (برای صدور مجوز تکثیر و صحافی) دانلود فرم 17
فرم شماره 18  فرم تحویل نسخه‌های پایان­نامه‌ کارشناسی ارشد به واحدهای مختلف دانشگاه دانلود فرم 18
فرم شماره 19 فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود فرم 19
فرم شماره 20  فرم درخواست حق داوری پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود فرم 20
 


 

دفعات مشاهده: 82821 بار   |   دفعات چاپ: 1257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر