ورود به سایت

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی در مورد فعالیت ها و امتیازات انجمن های علمی دانشجویی

---

انجمن های علمی میتوانند فعالیت های خود را در حوزه های زیر انجام دهند:

- حوزه نشریات                                        - حوزه وبلاگ / سایت

- حوزه آموزشی                                      - حوزه اختراع و ابتکار

- حوزه ترویجی                                        - حوزه مسابقات

- حوزه طرح های پژوهشی                        - حوزه تألیف و ترجمه کتاب

- حوزه انجمن علمی افتخار آفرین

---

حوزه نشریه:

بهتر است هر انجمن علمی در طول سال تحصیلی حداقل یک نشریه به چاپ برساند.

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی نشریه بصورت ذیل می باشد:

- محتوای علمی

- صفحه آرایی، طراحی و ویراستاری

- داشتن اساتید مشاور

- رعایت ترتیب و توالی زمان انتشار

- تعداد افراد همکار(اجرایی و علمی)

- رعایت ساختار مقالات علمی

- کسب رتبه در جشنواره های ملی و منطقه ای

- گستره توزیع (دانشکده ای، دانشگاهی، منطقه ای، کشوری)

---

حوزه آموزشی:

آموزش به عنوان مهمترین کارکرد دانشگاه نقش بسزایی در تربیت علمی دانشجویان دارد؛ دانشجویان با برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی مهارتی-کاربردی و تخصصی که نیاز بازار کار می باشد می توانند در این جهت حرکت کرده و یا با برگزاری کلاس های تقویتی، حل تمرین، نرم افزارهای مرتبط، کارگاه های آموزشی و کارشناسی ارشد، در بحث آموزش دخیل شده و در گروه های جمعی به فعالیت آموزشی بپردازند.

برگزاری کارگاه های آموزشی و سایر فعالیت های آموزشی به صورت رشته ای و بین رشته ای می باشد که از یک روز تا ۳ روز برگزار می شود که هر روز به ۴ قسمت آموزشی تقسیم می شود که زمان آموزش آن معادل ۶ ساعت آموزش برای هر روز می باشد. تعداد نفرات مطلوب برای یک کارگاه آموزشی حداقل ۱۵ نفر و حداکثر ۲۵ نفر می باشد.

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی برنامه های آموزشی بصورت ذیل می باشد:

- گستره برنامه(ملی،منطقه ای، استانی،دانشگاهی، دانشکده ای)

- نوآوری در عنوان یا محتوا

- کیفیت فراخوان(پوستر،دعوت نامه و سایر منشورات)

- تعداد فعالیت های آموزشی برگزار شده

- گزارش و مستند سازی(فیلم و گزارش مکتوب و ...)

- تعداد مخاطبان

- میزان مشارکت انجمن های سایر دانشگاهها یا سازمانها

- علمی، نوآورانه، به روز و مرتبط بودن با رشته

---

حوزه ترویجی:

فعالیت های ترویجی غالب فعالیت های انجمن های علمی را شامل می شود همانند برگزاری همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، کنفرانس ها و سخنرانی های علمی نمایشگاه و ... این گونه فعالیت ها از اهمیت بالایی در توسعه و ترویج یافته های علمی در میان دانشجویان برخوردار است ولی کم توجهی به پتانسیل علمی این برنامه ها تنها فقط به عنوان کار اجرایی برای دانشجویان محسوب می شود بلکه توصیه می گردد در این گونه برنامه ها با کمک گروه و اساتید مشاور و دانشگاه، از بار علمی مناسبی نیز برخوردار گردد.

سمینارهای دانشجویی، سمینار هایی است که دانشجویان بعد از تحقیق و جستجو پیرامون یک مبحث، یافته های خود را به صورت یک سمینار برای تعدادی از دانشجویان ارائه خواهند داد. به دلیل این که ارائه کننده این سمینار از دانشجویان است، شرکت کنندگان این مراسم می توانند در حد ۲۰ نفر نیز باشند به همین دلیل:

۱- فعالیت اجرایی زیاد نداشته و وقت زیادی از دانشجویان نخواهد گرفت .

۲-فعالان انجمن علمی دیگر غرق در فعالیت های اجرایی، از فعالیت های علمی باز نمی مانند بنابراین از فعالیت زده نخواهند شد و البته به فعالان انجمن اضافه نیز خواهد شد.

۳- فعال سازی اساتید راهنمای انجمن علمی و بنابراین تزریق ایده های آن ها در انجمن ها

۴- علمی شدن بیش از پیش فعالان و فعالیتهای انجمن علمی

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی برنامه های ترویجی بصورت ذیل می باشد:

- گستره برنامه(بین الملی،ملی،منطقه ای، استانی، دانشگاهی، دانشکده ای)

- نوآوری در عنوان یا محتوای برنامه

- کیفیت فراخوان، پوستر، دعوت نامه و سایر منشورات

- تعداد فعالیته ای برگزار شده

- گزارش و مستند سازی(فیلم و گزارش مکتوب و ...)

- استقبال سایر دانشگاه ها

- میزان هزینه انجام کار

- علمی و به روز بودن برنامه ها(مرتبط با رشته)

---

طرح های پژوهشی:

تمامی دانشجویان علاقمند با مشارکت انجمن علمی آن رشته میتوانند با تکمیل فرمهای مخصوص طرح نویسی (طرح پژوهشی و سایر طرح ها، گزارش نویسی طرح) و ارسال آن به انجمن ها و با دریافت حمایت های دانشگاهی طبق این فرم ها طرح های خود را ارسال داشته و از حمایت های مادی بهره مند شوند.

- فرم طرح ها باید توسط انجمن علمی با مشورت استاد مشاور به طور کامل تکمیل و تحویل شورای دانشکده گردد.

- ارزیابی و تایید استاد راهنما برای کلیه طرح ها از جمله طرح های پزوهشی لازم و ضروری است.

- برآوردهای مالی و ریزهزینه ها به صورت دقیق و کارشناسی شده تنظیم شود.

- پس از تصویب و اجرای طرح حداکثر گزارش طرح در سه مرحله پس از برگزاری طرح پژوهشی باید طبق فرم گزارش نویسی، به همراه عکس، فیلم و سایر مستندات به کارشناس برنامه های علمی دانشگاه ها تحویل گردد. در انتها، گزارش جامع طرح به همراه مستندات و در صورت ارائه مقاله یا مقالات ارائه داده شده که به امضا و تایید استاد مشاور و راهنما رسیده و به نام انجمن علمی و افراد انجام دهنده طرح ارائه گردد.

- چرا که اخذ حمایت برای طرح های بعدی انجمن علمی مربوط با دیگر انجمن های دانشگاه منوط به ارسال گزارش اجرای طرح های پیش می باشد.

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی طرح های (فعالیتهای) پژوهشی بصورت ذیل می باشد:

- جدید و روزآمد بودن موضوع

- فعالیت تیمی و گروهی در انجام پژوهش

- تعداد طرح پژوهشی

- ارتباط با مراکز پژوهشی و تخصصی

- کاربردی بودن پژوهش ها

- نظارت استاد مشاور بر طرح

- اخذ تاییدیه یا چاپ اثر

---

حوزه وبلاگ و سایت:

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی وبلاگ و سایت طبق جدول ذیل تعیین می گردد.

بخش فنی

بخش محتوی

ظاهر (قالب،فونت، چیدمان مطالب، تصاویر ، رنگ بندی و ...)

عنوان سایت/ وبلاگ و جذابیت آن

بروز رسانی مستمر و منظم

تولید مطالب (پرهیز از کپی مطالب از سایر سایتها)

سرعت بارگزاری

رعایت نکات نگارشی، املایی و دستوری

قدمت سایت/ وبلاگ

درج مستندات و منابع مطالب

وضعیت در موتورهای جستجو

استفاده از عبارات و عناوین مناسب برای پست ها

نوآوری و خلاقیت و عدم استفاده از قالب های آماده

درج اخبار فعالیتها و آیین نامه های انجمن علمی دانشجویی

استقبال کاربران از مطالب

قرار گرفتن لوگوی جشنواره در سایت/ وبلاگ

-

نظر کلی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

---

حوزه اختراع و ابداع و ابتکار:

منظور از اختراع (اثر یا پدیده ای است که بیش از این وجود نداشته و هم اکنون ایجاد شده است).

ابتکار (اثر یا پدیده ای که بیش از این وجود نداشته و با فکر جدید مورد تغییر و دستکاری جهت بهره وری و ایجاد ارزش افزوده قرار رگفته است).

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی اختراع و ابتکارات بصورت ذیل می باشد:

- کاربردی بودن

- گواهی ثبت

- گواهی ثبت در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

- امکان تجاری سازی ایده

- گزارش عملکرد

- تعداد دانشجویان فعال در پروژه

- مورد تقدیر قرار گرفتن در جشنواره و مسابقات علمی و بین المللی

- نقشه، طرح، توضیحات فنی

- عکس، فیلم، حرکت نمایشی اثر

---

حوزه مسابقه علمی و فناورانی:

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی ویژه مسابقات علمی و فناوران بصورت ذیل می باشد:

- گستره برنامه (بین المللی، ملی، منطقه ای، استانی، دانشگاهی، دانشکده ای)

- نوآوری در عنوان یا محتوای مسابقه

- کیفیت فراخوان، پوستر، دعوت نامه و سایر منشورات

- همکاری و مشارکت سایر انجمنها یا سایر دانشگاهها

- گزارش و مستند سازی (فیلم و گزارش مکتوب و ...)

- تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقه

- سطح علمی مسابقه (هیات داوران، آثار ارائه شده و ....)

---

حوزه ویژه تالیف و ترجمه کتاب:

معیارهای انتخاب و امتیاز دهی ویژه تألیف و ترجمه کتاب بصورت ذیل می باشد:

- نوع اثر (تألیف / ترجمه)

- بصورت (فردی / گروهی)

- کاربردی و به روز بودن

- درج نام انجمن علمی دانشجویی روی جلد کتاب

- دارابودن شابک و فیپا

- نوبت چاپ و تیراژ

- نگارش مناسب و صفحه بندی و طراحی جلد

- درج منابع و مأخذ

- موفقیت های کسب شده برای کتاب

---

حوزه ویژه انجمن علمی افتخار آفرین:

معیارهای انجمن علمی افتخار آفرین طبق جدول ذیل تعیین می گردد.

ملاک

قالب شرکت

گستره

کسب رتبه در عرصه بین المللی،ملی، منطقه ای، استانی، دانشگاهی، دانشکده ای به واسطه حضور در مسابقات علمی و فناورانه دانشجویی

فردی

در عرصه دانشکده ای، دانشگاهی و استانی

در عرصه ملی و بین المللی

گروهی

در عرصه دانشکده ای، دانشگاهی و استانی

در عرصه ملی و بین المللی

کسب رتبه در عرصه بین المللی،ملی، منطقه ای، استانی، دانشگاهی، دانشکده ای به واسطه حضور در برنامه های ترویجی (جشنواره ها، همایش ها و ...)

فردی

در عرصه دانشکده ای، دانشگاهی و استانی

در عرصه ملی و بین المللی

گروهی

در عرصه دانشکده ای، دانشگاهی و استانی

در عرصه ملی و بین المللی

کسب افتخار به واسطه نشریه در جشنواره های مختلف نشریات

به صورت نشریه انجمن علمی

در جشنواره های داخلی دانشگاه

در جشنواره ملی حرکت

در جشنواره تخصصی نشریات

لوح تقدیر از اشخاص حقوقی، نهادهای دولتی و ...

دانشکده یا دانشگاه

جشنواره های پیشین

سایر اشخاص حقوقی،نهادهای دولتی و...

مستندسازی مناسب و کامل مدارک

---

حوزه انجمن علمی دانشجویی برگزیده :

معیارهای انجمن علمی دانشجویی برگزیده بصورت ذیل می باشد:

- فعالیتهای پژوهشی در انجمن

- فعالیتهای ترویجی در انجمن

- فعالیت های آموزشی در انجمن

- ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه (صنعت، جامعه و اردوهای علمی)

- موفقیت های کسب شده برای نشریه

- اختراعات، ابتکارات و نوآوری ها

- مستندسازی در انجمن

- دارابودن استاد مشاور در انجمن

- دارابودن سایت، وبلاگ

- کسب رتبه و افتخار توسط انجمن علمی

- تعداد افراد فعال در برنامه های انجمن

---

حوزه دبیر انجمن برگزیده :

معیارهای دبیر انجمن برگزیده بصورت ذیل می باشد:

- میزان حضور در جلسات و برنامه های انجمن

- تعداد برنامه های اجراشده انجمن

- نوآوری در عناوین ومحتوای برنامه های انجمن

- میزان جلب مشارکت در فعالیت های ملی و منطقه ای

- شرکت انجمن در فعالیتهای ملی و منطقه ای

- همکاری و تعامل دبیر با مدیریت فرهنگی

- میزان افتخارات کسب شده توسط دبیر

---

حوزه حامیان انجمن های علمی دانشجویی:

معیارهای حوزه حامیان انجمن های علمی دانشجویی بصورت ذیل می باشد:

- میزان حمایت مالی از انجمن های علمی دانشگاه و مشارکت علمی و اجرایی در اجرای برنامه ها

- ارائه مستندات حمایت های انجام گرفته

- دوره های آموزشی و مسمینارهای برگزار شده در دانشگاهها

- جذب فعالان انجمن های علمی جهت اشتغال یا گذراندن دوره های آموزشی کارآموزی و کارورزی

---

تبصره:

امتیازاتی که برنامه های اجرا شده توسط انجمن علمی دریافت می کنند با توجه به گستره فعالیت بین الملی، ملی، استانی، دانشگاهی، دانشکده ای رده بندی گردیده می گردد و  فعالیت های جمعی امتیاز بیشتری نسبت به فعالیتهای فردی دارد.