معرفی

AWT IMAGE             

               بهزاد قربانی درآباد

               سمت: مدیر امور مالی

               تلفن:31505015-(045)

              ایمیل:


پیشینه تحصیلی :

  - کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران

  - کارشناس حسابداری از دانشگاه پیام نور اردبیل

  سوابق کاری :

  - عامل مدیر امور مالی حوزه ی معاونت پشتیبانی و حقوقی

  - معاون مدیرامور مالی دانشگاه

  عضویت در کمیته ها :

  - عضو کمیته نظارت اداری و مالی دانشگاه

  - عضو کمیته شورای اداری و مالی دانشگاه

  - عضو کمیته تخصصی ذیحسابان استان

  - عضو کمیسسیون معاملات دانشگاه

  - عضو کمیته تخصصی عاملین مالی دانشگاه

  - عضو کمیسیون ترک تشریفات دانشگاه

  اهم وظایف مدیریت امور مالی :

  - درخواست وجه از خزانه معین استان در حدود اعتبارات تخصیصی برای پرداخت هزینه های دانشگاه

  - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی در حدود قوانین و مقررات

  - پرداخت حق التدریس اساتید اعم از رسمی و پیمانی و مدعو

  - پرداخت حق الزحمه قرادادهای تحقیقاتی ، پزوهشی ، مرکز رشد واحدهای فناوری و سایر هزینه ها از قبیل هزینه های ضروری ، خدمات رفاهی و ...

  - تامین اعتبار تعهدات بر طبق موافقتنامه و سایر مقررات موضوعه

  - نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قوانین و مقررات

  - رسیدگی و تطبیق پرداختها با مقررات

  - تهیه گزارش عملکرد مالی برای حسابهای مستقل اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

  - تهیه گزارش عملکرد مالی به حسابرس منتخب هیات امنا و هیات امنای دانشگاه

  - تهیه گزارش عملکرد مالی به دیوان محاسبات به منظور تفریغ و کنترل حسابهای دانشگاه در راستای اصل 55 قانون اساسی

  - تهیه گزارش عملکرد مالی به اداره تمرکز و تلفیق حسابها خزانه داری کل کشور

  - صدور اسناد حسابداری و تهیه صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه برای حسابهای مستقل اعتبارات

  -  هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

  - صدور چک برای اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

  - وصول و کنترل در آمد اختصاصی (شهریه – سلف سرویس- قراردادها و...) دانشگاه و وواریز آن به حساب خزانه داری در راستای اصل 53 قانون اساسی

  - نگهداری لیست اموال دانشگاه وتهیه ؛ تنظیم فرمهای مربوطه

  - نظارت براموال دانشگاه

  - دریافت و نگهداری ضمانت نامه های معتبر و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشگاه

  - پاسخگویی مالی به مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، حسابرس منتخب هیات امنا ، سازمان بازرسی و سایر مراجع قانونی

  - بایگانی اسناد امور مالی


دفعات مشاهده: 30617 بار   |   دفعات چاپ: 1083 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 241 بار   |   0 نظر