ورود به سایت

دانشگاه در خبرگزاری تسنیم

- مرکز تخصصی آپا در دانشگاه محقق اردبیلی راه‌اندازی شد

- کتاب «پیام بیداری و امید» در اردبیل رونمایی شد

طرح هم‌زاد در ۲۰ آموزشگاه استان اردبیل برگزار شد

شرکت تعاونی شهرک دانشگاه محقق اردبیلی راه‌اندازی می‌شود

- ظرفیت‌ علمی دانشگاه‌های اردبیل برای حفظ محیط زیست به کار گرفته شود

- همکاری دانشگاه‌های بین‌المللی با کشت و صنعت مغان افزایش می‌یابد

- مقالات پژوهشی دانشگاه محقق اردبیل ۱۸ درصد افزایش یافت

- دهمین همایش بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی در اردبیل برگزار شد

- معاون وزیر علوم در اردبیل:طرح آمایش آموزش عالی تا پایان شهریورماه در کشور نهایی می‌شود

- رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی افزایش می‌یابد

- معاون وزیر علوم در اردبیل:تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه‌های کشور نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان است

- سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی افزایش می‌یابد

- مرکز طب ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد می‌شود

- جشنواره سراسری اقوام ایران در اردبیل آغاز به کار کرد

- نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری برای نخستین بار در اردبیل برگزار می‌شود

- بیش از 3 هزار جلد کتاب تاریخی در موزه تاریخ علوم اردبیل نگه‌داری می‌شود

- یازدهمین نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری کشور در اردبیل گشایش یافت

- موزه علوم و فناوری در استان‌های مستعد کشور تشکیل شود

- شعبه موزه علوم و فناوری در اردبیل تشکیل می‌شود

- تاریخ آموزش عالی استان اردبیل تدوین شد

- سهم استان اردبیل از صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش یابد

- تجاری‌سازی علم در دانشگاه‌های استان اردبیل توسعه یابد

- نیم درصد بودجه عمومی کشور به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می‌یابد

- سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:حمایت بنیاد ملی علم ایران از پژوهشگران اردبیلی افزایش یابد

- معاون دانشگاه محقق اردبیلی:صندوق پژوهش و فناوری اردبیل با مشارکت دو بخش دولتی و خصوصی راه‌اندازی می‌شود

- معاون دانشگاه محقق اردبیلی:جشنواره‌ ایده‌های برتر در اردبیل برگزار می‌شود