دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
ورود به سایت

گروه علوم دامی

  گروه مهندسی علوم دامی
  مدیر گروه : دکترنعمت هدایت
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
 
مرتبه علمی
 
 
ایمیل
 
 
جمال
 
سیف دواتی دانشیار
jseifdavatiyahoo.com
 
 
 
رضا
 
سید شریفی دانشیار
reza_seyedsharifiyahoo.com
 
 
میر داریوش
 
شکوری دانشیار
mdshakouriuma.ac.ir
 
 
 
حسین
 
عبدی بنمار دانشیار
abdibenemaruma.ac.ir
 
 
حسین
 
محب الدینی استادیار Mohebodiniyahoo.com
 
فرزاد
 
میرزایی آقچه کندی دانشیار  
mirzaei-fyahoo.com
 
بهمن
 
نوید شاد دانشیار bnavidshadyahoo.com
 
نعمت
 
هدایت دانشیار nhedayatuma.ac.ir  
 
رضا
 
بهمرام استادیار behmaram.rezayahoo.com
 
سعید
 
نیک بین استادیار saeidnikbinyahoo.com
 
 
بهرام
 
فتحی آچاچلویی دانشیار bahram1356yahoo.com
 
یونس
 
زاهدی دیزج یکان استادیار younes.zahedigmail.com
 
فاطمه
 
قنادی اصل استادیار ghannadiasluma.ac.ir
 
 


دفعات مشاهده: 6197 بار   |   دفعات چاپ: 516 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر