ورود به سایت

شرکت تعاونی هسته اولیه بذور مرغوب سیب زمینی سبلان

AWT IMAGE

عنوان ایده محوری: افزایش ریز غده  ی سیب زمینی از هر گیاهچه کشت و بافت و تولید بذور مرغوب سیب زمینی و ایجاد بانک ژن

     نام مدیرعامل: لطیف فتحی

     زمینه ی فعالیت: کشاورزی

     تاریخ استقرار: 15/7/1388

     اعضاء واحد فناور: 12 نفر

     چکیده

الف) آزمایشگاه کشت بافت از سال 1380 شروع به تأسیس و در سال 1382 به بهره برداری رسید. ظرفیت آن از 750 هزار  به 3  میلیون عدد مینی تیوبر در سال رسیده است. ایده محوری افزایش بهره وری یا تولید بیشتر ریزغده از هر گیاهچه کاشته شده در گلخانه می باشد. در صورت موفقیت در افزایش تعداد غده های ریز، نرخ فروش ریزه ها تقلیل یافته و در نتیجه زارعین بیشتری برای تهیه بذر اقدام و در نتیجه عملکرد زارع افزایش می یابد.

ب) تهیه ی بانک ژن از سیب زمینی های وارده به کشور – برداشت سلول مرستیم کاشت آن در محیط کشت M.S و دریافت گواهی سلامت از مؤسسه تحقیقات و ثبت و گواهی بذر و نهال بسیار زمان بر است ولی با نمونه های سالم موجود می توان بنا به درخواست متقاضیان در زمان  کاشت، به موقع ریزغده تهیه کرد.

     مأموریت

- قطع وابستگی در زمینه ی واردات بذور سیب زمینی از کشورهای هلند، آلمان و ...

- تهیه بذور جوان و پرمحصول به میزان کافی برای تمامی زارعین کشور

- جلوگیری از ورود آفات و بیماری های همراه بذر به کشور

     توانمندیها

- تولید و تهیه ی کلکسیون ارقام سیب زمینی موجود کشور

-  افزایش بهره وری گیاهچه های سیب زمینی

     دستاوردها

- اولین بار در کشور از سال 1382 نسبت به تهیه بذور جوان به روش کشت بافــت

      اقدام شد.تاکنون بیش از 6 میلیون عدد مینی تیوبر تهیه و در استان های خراسـان،

      همدان، اصفهان، مرکزی، زنجان مخصوصـــاً  اردبیل بین سیب زمینی کاران توزیع

       شده است.

- عضویت در کانون هماهنگی مینی تیوبر سیب زمینی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری