ورود به سایت

شرکت شیمی پژوهان

AWT IMAGE

عنوان ایده محوری: تولید انواع زغال فعال   کربن اکتیو  و قطعات گرافیتی و کربنی و زغال فشرده حرارتی

نام مدیرعامل: شهریار رحمانی

زمینه ی فعالیت: شیمی

تاریخ استقرار: 22/10/1387

اعضاء واحد فناور: 11 نفر

     چکیده

شرکت شیمی پژوهان با موضوع تولید محصولات کربنی تأسیس گردیده است و از همان بدو تأسیس مدرن کردن تولید زغال حرارتی در برنامه تولید شرکت بوده است. اینک بعد از موفقیت در تولید کربن اکتیو  زغال فعال) برای تصفیه آب و فاضلاب پالایشگاهها و پتروشیمی ها و صنایع غذایی و داروئی و بهداشتی و دفاع و ... جهت تولید زغال حرارتی به شیوه ی مدرن اقدام نموده که نمونه هایی به صورت پایلوت تولید گردیده است.

     مأموریت

- تولید زغال حرارتی به شیوه مدرن

     توانمندیها

- داشتن عمر زیاد محصول  به اندازه دو برابر طول عمر زغال سنتی)

- بسته بندی آسان و بدون پرت محصول

- تولید سرکه چوب و قطران بدون آلودگی هوا و محیط زیست

- تولید زغال از ضایعات کشاورزی و باغی و خاک اره به منظور جلوگیری از قطع بی رویه درختان

- قیمت مناسب محصول با توجه به کیفیت آن در مقایسه با زغال سنتی

   دستاوردها

- تولید زغال حرارتی از خاک اره با ظرفیت حرارتی kcal/kg7600 بدون افزودنی و چسب

با خاکستر 6% و بدون مواد فرّار و بو

- تولید عصاره ی چوب برای اولین بار در ایران که جانشین برخی از هورمون های گیاهی است.

- تولید سرکه ی چوب برای اولین بار در ایران که به عنوان کود قابل جذب از طریق برگ و ساقه گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد.

- تولید قطران چوب