راهنمای نگارش

             راهنمای نگارش کتاب  (دریافت فایل پیوست)

کتابهای ارسالی به اداره انتشارات دانشگاه باید دارای بخش‌های زیر باشد:

 1- پیشگفتار مؤلف / مترجم

2- فهرست مطالب

3- فصل‌های کتاب

4- فهرست منابع

5- ضمیمه‌ها (در صورت نیاز)

6- واژه‌نامه (در صورت نیاز)

7- فهرست اعلام یا نمایه (در صورت نیاز)

حاشیه‌ها

 • حاشیه سمت راست 5/2
 • حاشیه سمت چپ 5/2
 • حاشیه بالا  5/2
 • حاشیه پایین 2
 • فاصله سطرها single یا (1)

 1. آماده سازی

نوشتار کتاب باید به زبان فارسی روان و با پرهیز از کاربرد واژه‌های بیگانه نگارش شود.

 1. علایم و نشانه‌ها

رعایت نقطه‌گذاری و علایم نکات دستوری زبان فارسی برای سهولت درک و انتقال صحیح مطالب به خوانندگان باید درنظر گرفته شود.

پانویس هر مطلب در هر صفحه با ذکر شماره در انتهای صفحه توضیح نوشته شد.

 1. قلم‌‌های مورد استفاده

نوع قلم مورد استفاده از قلم‌های B nazanin B Yagut B Lotus  یا قلم‌های متداول فارسی باشد؛ برای فونت انگلیسی نیز قلم Time new roman انتخاب شود.

اندازه فونت‌های فارسی به شرح جدول زیر باشد. اندازه فونت‌های انگلیسی دو درجه از فونت‌های فارسی کمتر باشد.

جدول 1- مشخصات فونت‌های فارسی مورد استفاده در کتاب

ردیف

عنوان

فرمت فونت

اندازه فونت

1

عنوان فصل

Bold

2

تیتر‌ها(Heading)

Bold

3

متن

نازک

13

4

پاورقی

نازک

10

5

شماره و شرح شکل و جدول

Bold

11

6

نام‌های علمی خاص

ایتالیک

13

7

نوشته‌های داخل جدول

نازک

11

8

منابع فارسی

نازک

12

 1. تیتر‌ها

تیتر‌ها در صورت شماره‌گذاری، زیر تیترها حداکثر از 4 بخش بیشتر نشود (تیتر شامل 4 بخش: 7-1-1-1- ).

بین شماره‌های تیتر‌ها از خط فاصله استفاده شود.

فاصله هر تیتر از متن قبلی به اندازه یک پاراگراف (یک اینتر) باشد.

1- معادله‌ها و فرمول‌ها

معادلات و فرمول‌ها باید با برنامه فرمول‌نویسیWord نوشته شوند. در صورت لزوم برای فرمول‌نویسی از Mathtype نیز می‌توان ستفاده کرد.

(9-1)                                                                                 

 1. جدول، شکل‌ یا تصویر

جدول‌ها، منحنی‌ها و شکل‌ها، همانند متن اصلی باید خوانا و قابل دیدن باشند.

توضیحات داخل شکل باید فارسی و کیفیت شکل‌ها باید مناسب چاپ باشد. از اسکن کردن و قراردادن شکل‌های بی‌کیفیت در کتاب خودداری گردد.

کلیه جداول باید تایپ گردد و از فرمت جدول (فایل پیوست) تبعیت کنند.

تمامی جدول‌ها و شکل‌ها باید به ترتیب با عدد شماره‌گذاری شده جای آنها در متن مشخص شود.

اشکال، جداول و توضیحات آنها باید بصورت وسط چین تنظیم گردد.

شکل 10-1 منحنی تغییرات ....

جدول 10-1 بررسی تغییرات....

 1. منابع

فهرست منابع مورد استفاده در انتهای هر فصل و یا در انتهای کتاب آورده شود. فهرست‌ها به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده، شماره‌گذاری می‌گردد. ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شود.

 1. ضمیمه‌ها

در صورت نیاز ضمیمه‌ها در این بخش آورده شود.

 1. واژه‌نامه

واژه‌های تخصصی مورد استفاده در کتاب به دو صورت انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی به ترتیب حروف الفبا آورده شود.

 1. نمایه‌ها

فهرست اعلام یا نمایه ( Index ): شامل فهرست موضوعی و یا اشخاص می‌باشد که به صورت حروف الفبا باید آورده شود.

در صورتی که فهرست تعیین شده زیاد باشد بهتر است در دو ستون در هر صفحه تایپ شود.

 

سرشناسه                           : نام خانوادگی، نام نویسنده و تاریخ تولد

عنوان و نام پدید آور            :

مشخصات نشر                  : اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی،

مشخصات ظاهری              :

شابک                           :

وضعیت فهرستنویسی           : فیپا.

یاداشت                         :

یاداشت                         : واژه نامه

عنوان دیگر                      :

موضوع                          :

شناسنامه افزوده               :  نام خانوادگی، نام نویسنده دوم و تاریخ تولد

شناسنامه افزوده               : دانشگاه محقق اردبیلی.

رده بندی کنگره                :

رده بندی دیویی               

شماره کتابشناسی ملی         :

 انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی

نام کتاب:

مولف یا مترجم یا گردآوری و تدوین:

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

قیمت: