سومین صورتجلسه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۳ - 18:28 | نویسنده: احمد کرمی | 

سومین جلسه شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی روز شنبه مورخ 3/7/95 برگزار شد.دراین جلسه مسائل مربوط به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات دانشجویی مورد بحث قرار گرفت.ازسایر مباحث مطرح شده در این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تهیه کارت شناسایی برای اعضا توسط مسئول روابط عمومی
  2. پیگیری تخصیص اتاق و تجهیزات مربوطه توسط دبیر شورا
  3. برنامه ریزی و تقسیم وظایف اعضا برای برگزاری انتخابات نمایندگان خوابگاه ها
  4. تصویب برگزاری کارگاه آموزشی حقوق دانشجو با همکاری انجکن علمی دانشجویان

دوّمین صورتجلسه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۶ - 22:00 | نویسنده: احمد کرمی | 

دومین جلسه شورای صنفی-رفاهی روز چهارشنبه مورخ95/3/26 در سالن کنفرانس مهمانسرای دانشگاه برگزار گردید که اعضای هر کمیته طرح ها و برنامه های خود را برای ترم آینده مطرح نمودند.

همچنین به همت سر دبیر نشریه پژواک، تعدادی از اعضای هیئت تحریری نشریه شورای صنفی- رفاهی در جلسه حضور پیدا کرده و به همفکری در مورد موضوعات و مطالب نشریه پرداختند.

در پایان مقرر گردید که تدوین برنامه غذایی و شروع جمع آوری مطالب مجله از اوایل تیر ماه 95 در دستور کار شورا قرار بگیرد.


اولین صورتجلسه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۶ - 21:00 | نویسنده: احمد کرمی | 

اولین جلسه شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 16/3/95 در ساعت 15:00 برگزار شد که پیرو ماده 6 ایین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور و همچنین ماده 23دستورالعمل اجرایی شوراهای صنفی ،اعضای شورا پس از رای گیری آقای احمد کرمی را به عنوان دبیر منتخب خود بر گزیدند.

کمیته های خوابگاه های دانشجویی ،تغذیه و سلامت، تعاون و رفاه، آموزش و پرورش را تشکیل دادند که با رای اکثریت و با توجه به قابلیت و تمایل هر فرد خانم مهسا اسماعیلی  به عنوان مسئول روابط عمومی، خانم شادی فلاحتگر متحدجو به عنوان سر دبیر نشریه، آقای نادر فیاضی نژاد به عنوان مسئول کمیته خوابگاه های دانشجویی، آقای حسین ابراهیم پور به عنوان مسئول کمیته تغذیه و سلامت

و آقای علی شریفی زیوه به عنوان مسئول کمیته تعاون ورفاه انتخاب شدند.

همچنین مسئول کمیته آموزش و پژوهش شورا به دلیل عدم حضور یکی از اعضا مجهول باقی ماند.