اسامی اعضای

  اسامی اعضای حقوقی کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه:

  • آقای دکتر جواد فرهودی - رییس کمیسیون دائمی هیأت امنا
  • آقای دکتر عزیز حبیبی ینگجه - رییس دانشگاه و دبیر هیأت امنا
  • آقای دکتر یاشار عزیزیان کلاندرق - مسئول راه‌اندازی دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین سبلان
  • آقای دکتر فریدون نوری خواه - نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  • آقای دکتر شهاب کسکه - نماینده دفتر هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
  • آقای دکتر ابوالفضل بضاعت‌پور - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

 اسامی اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه:

  • آقای دکتر مسعود گنجی - عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا
  • آقای دکتر مهرداد محرم زاده - عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا
  • آقای دکتر کاظم قاسمی گلعذانی - عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا
  •  آقایدکتر سیدجلال سیدشنوا - عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا