برخی از وظایف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

  • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
  • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
  •  تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
  • اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
  • همکاری در ارائه خدمات علمی ، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
  • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی
  • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
  • تهیه برنامه پژوهشی  دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
  •  بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه

دفعات مشاهده: 7344 بار   |   دفعات چاپ: 433 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 131 بار   |   0 نظر