مراسم تجلیل از مادران نمونه استان برگزار خواهد شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۱ - 11:24 | 
مراسم تجلیل از مادران نمونه مورخه ۹۷/۵/۱۶ روز سه شنبه در محل مجتمع فرهنگی هنری فدک برگزار خواهد شد،لذاعلاقمندان به شرکت در این مراسم صبح روز سه شنبه ساعت ۹/۳۰صبح برای اعزام به مجتمع فدک مقابل درب اصلی منتهی به ساختمان اداری دانشگاه حضور داشته یا برای هماهنگی با شماره ی ۰۹۳۵۲۸۴۳۳۴۳ تماس حاصل کنند.
مادر بهشت من همه آغوش گرم تست
گوئی سرم هنوز به بالین نرم تست

پیوسته در هوای تو چشمم به جستجوست
هرلحظه با خیال تو جانم به گفتگوست

در خواب و خیال همه با توام هنوز 
تنهائیم مباد که تیره است بی‌تو روز

دائم حریم قدس تو احساس می‌کنم
احساس قدس آن دم انفاس می‌کنم

موسیقی بهشت همانا صدای تست 
گوش دلم به زمزمه لای لای تست

مادر به قصه‌های تو می‌خفت غصه‌ها
می‌رفت چشم و گوش به دنبال قصه‌ها

با شادیت نبود غمی را مجال ایست
امّا به گریه تو هم آفاق می‌گریست

صد قصه عشق بودی و می‌خواندمت مدام
رفتیّ و ماند قصه صد عشق ناتمام

ای سینه داشته سپر هر بلای من 
اکنون بکن شفاعت من با خدای من

امروز هستیم به امید دعای توست
فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

این راز آن حدیث که نقل از پیمبر است 
جنت نهاده زیر قدم‌های مادر است

محمدحسین شهریار
 

برگزاری جلسات مشاوره با حضوردکتر نیلوفرمیکائیلی دردفتر رسیدگی به امورزنان خانه ی فرهنگ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ - 12:37 | 
برگزاری جلسات مشاوره با حضوردکتر نیلوفرمیکائیلی دردفتر رسیدگی به امورزنان خانه ی فرهنگ

شرکت درجشن نیمه ی شعبان درپارک بانوان استان اردبیل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ - 12:28 | 

جشن نیمه ی شعبان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ با حضور دکترمریم سلطانی نماینده ی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی دردفتررسیدگی به امور بانوان دانشگاه ونمایندگان برخی از دستگاههای اجرایی برگزار شد.

******

******