کارکنان امور پژوهشی دانشگاه

AWT IMAGE

 سیدمحمدرضا  اسدی
پست الکترونیکی: smrasadi@uma.ac.ir
تلفن: 31505321-045

 

AWT IMAGE

 دکتر لطف­اله  ملکی
تلفن :31505327-045

 

  وظایف:

 • انجام امور اداری طرح­های پژوهشی داخل دانشگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه.
 • همکاری در اجرای همایش­ها، کارگاههای آموزشی و دوره­های کوتاه مدت که توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار می­گردد.
 • تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه و انعکاس مصوبات مربوطه به کلیه واحدها.
 • تهیه تنظیم و پیشنهاد آیین­نامه­های پژوهشی موردنیاز به شورای پژوهشی دانشگاه.
 • انجام امور اداری هزینه­کرد اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضاء هیئت علمی دانشگاه.
 • انجام امور اداری، تهیه صورتجلسات و برنامه­ریزی کمیته نظارت و ارزیابی پژوهشی دانشگاه.
 • همکاری در اجرای برنامه­های هفته پژوهش و فناوری.
 • تهیه آمار و اطلاعات رتبه­بندی دانشگاه، ارزیابی پژوهشی و فناوری دانشگاه و بند واو ماده 14.
 • انجام امور اداری مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری.
 • انجام سایر امور محوله بنا به مورد.

  وظایف:

 •   انجام امور اداری پرداخت­های مربوط به پاداش مقالات و ارجاع آنها به امور مالی معاونت پژوهشی و فناوری.
 • ثبت و بایگانی مقالات چاپ شده دانشگاه در پرونده­های مربوطه.
 • بررسی پرونده­های ترفیع پایه و ارتقای اعضای محترم هیأت علمی.
 • تهیه گزارشهای ماهانه و سالانه براساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی یافته­ها و شاخص­های موردنظر.
 • به روز نمودن بانک­های اطلاعاتی موجود.
 • بررسی سالانه فعالیت­های پژوهشی اعضای هیات علمی وارائه گزارش آن.
 • تهیه اطلاعات و آمار فعالیت های پژوهشی (مقالات ارائه شده در مجلات ISI و علمی پژوهشی، مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی و خارجی و...) و ارائه گزارش به مقامات مافوق.
 • تهیه آمار و اطلاعات رتبه­بندی دانشگاه، ارزیابی پژوهشی و فناوری دانشگاه و بند واو ماده 14.
 • همکاری در اجرای برنامه­های هفته پژوهش و فناوری.
 • انجام سایر امور محوله بنا به مورد.


دفعات مشاهده: 9032 بار   |   دفعات چاپ: 766 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 122 بار   |   0 نظر