پیوندهای مفید
رویداد ها و همایش ها
ورود به سایت

 

گروه مهندسی مکانیک
مدیرگروه: دکتر سید جاوید زکوی
اعضای هیات علمی
ردیف نام نام‌خانوادگی عنوان دانشگاهی Email تلفن
۱ ابراهیم عبدی اقدم دانشیار e_abdiaghdam@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۳۲
۲ مصطفی رحیمی استاد rahimi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۴
۳ سید جاوید زکوی دانشیار zakavi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۳۰
۴ بهروز میرزایی ضیاپور استاد b_mirzaeezia@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۳۵
۵ سجاد پیرمحمد استادیار s_pirmohammad@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۳۶
۶  رضا  پیل افکن استادیار rezapilafkan@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۹
۷ هادی غائبی استادیار hghaebi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۳۹
۸ فرهاد صادق مغانلو استادیار F_moghanlou@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۸
۹ مهدی شاهدی اصل استادیار shahedi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۸۱
۱۰ محمد وجدی استادیار vajdi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۸۲
۱۱ حسنعلی رسولی استادیار h.rasoli@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۱۷
۱۲ پیمان شاهی استادیار Peyman.shahi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۱۷
۱۳ عسگر مینایی استادیار a.minaei@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۱۷
توضیح: پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی مهندسی مکانیک از سال ۱۳۸۲ آغاز و با ایجاد رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی در سال ۱۳۸۵ و رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید در مهرماه سال ۱۳۹۰ ادامه یافت. با ایجاد رشته دکتری مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی در بهمن سال ۱۳۹۰ و  رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  - طراحی کاربردی در مهر سال ۱۳۹۱ گروه مهندسی مکانیک به فعالیت علمی خود ادامه می دهد.
 

دفعات مشاهده: 17050 بار   |   دفعات چاپ: 774 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 182 بار   |   0 نظر