پیوندهای مفید
رویداد ها و همایش ها
ورود به سایت

 

گروه مهندسی عمران
مدیر گروه: دکتر کاظم شاکری
اعضای هیات علمی
 
ردیف نام نام‌خانوادگی عنوان دانشگاهی Email تلفن
۱ مسعود ابی ترابی استادیار mabitorabi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۵
۲ احد اوریا دانشیار aouria@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۵۰
۳ هوشیار ایمانی استادیار hek@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۴
۴ طاهر باهر طالاری استادیار talari@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۳
۵ مجید پاسبانی دانشیار pasbani@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۲
۶ کاظم شاکری دانشیار shakeri@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۱
۷ ناصرالدین شاهبازی مربی Shahbazi.nasser@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۴
۸ اکبر صفرزاده دانشیار safarzadeh@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۰
۹ مرتضی علی قربانی استادیار mghorbani@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۲
۱۰ امین قلی زاد دانشیار gholizad@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۵۰
۱۱ رضا کارکن آزاد مربی R_karkon@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۴
۱۲ محتشم محبی دانشیار mohebbi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۱
۱۳ یعقوب محمدی دانشیار yaghoubm@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۳
۱۴ امین قنادی اصل استادیار aghannadiasl@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۳۷
۱۵ حامد رحمن شکر گزار استادیار H_rshokrgozar@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۳۸
۱۶ علیرضا نگهدار استادیار negahdar@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۵
۱۷ سید سعید راثی نظامی استادیار rasinezami@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۷
۱۸ اتابک فیضی استادیار A_feizi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۷
۱۹ الهام قندی استادیار ghandi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۶
۲۰ اصغر امانی استادیار a.amani@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۸
۲۱ فرزاد رضایی مقدم مربی F_rezaie@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۴۰
۲۲ وحید اکرمی استادیار v.akrami@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۵۷
۲۳ توحید نوری استادیار t.nouri@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۸۰
۲۴ فریبرز معصومی استادیار F_masoumi@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۸۲
۲۵ سیداحمد مهری شال استادیار Ahmad.mehri@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۸۰
۲۶ شیرین اسماعیلی استادیار Sh_esmaeili@uma.ac.ir ۳۱۵۰۵۷۲۶
۲۷ وحید جهانگیری استادیار v.jahangiri@uma.ac.ir      
 
 

دفعات مشاهده: 22730 بار   |   دفعات چاپ: 960 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 166 بار   |   0 نظر