کارگاه جبر جابجایی ترکیبیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۲۷ - 08:33 | 

کارگاه آموزشی AWT IMAGE

Combinatorial Commutative Algebra

21-20 مردادماه 1393

دانشکده علوم ریاضی- دانشگاه محقق اردبیلی

AWT IMAGE

کارگاه آموزشی با عنوان Combinatorial Commutative Algebra  در روزهای 20 و 21 مردادماه 1393 در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

شرح کارگاه:

Commutative algebra has been developed in step with algebraic geometry and has played an essential role in its foundation. In 1975, however, a new trend of commutative algebra arose with the work of Richard Stanley who used the theory of Cohen-Macaulay rings to prove affirmatively the Upper Bound Conjecture for spheres. It then turned out that commutative algebra supplies basic methods in the algebraic study of combinatorics on convex polytopes and simplicial complexes. In the last decade, combinatorial commutative algebra has been one of the most active topics in Mathematics. Almost nine years ago, the study of combinatorial commutative algebra was started in Iran and now we are glad to witness that there are several colleagues and students working in this area.

The goal of this workshop is to introduce students and young researchers the topics of recent research.


First day(20 Mordad) : 8--10, 10--12, 14--16, 16--18

Second day (21 Mordad): 8--10, 10--12

Subjects: A historical note of the subject, Monomial ideals, Simplicial complexes, Resolutions, Shellability, Cohen-Macaulayness and h-vectors
سخنرانان:
 

محمدرضا پورنکی - دانشگاه صنعتی شریف 

سید امین سیدفخاری - پژوهشگاه دانشهای بنیادی

سیامک یاسمی - دانشگاه تهرانهزینه شرکت در کارگاه:
هزینه ثبت نام: 30 هزار تومان
هزینه غذا: 50 هزار تومان
هزینه اسکان برای 1 شب 40 هزار تومان
آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در کارگاه: 10 مرداد 1393
هزینه ثبت نام و هزینه اسکان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 50 درصد هزینه های فوق می باشد.
هزینه ثبت نام را به حساب جاری شماره 2177230826004 نزد بانک ملی ایران شعبه اردبیل به نام "درآمد اختصاصی دانشگاه محقق اردبیلی" واریز نمایید. 
فیش پرداختی را با نمابر به شماره 04515520456 و یا نسخه اسکن شده آنرا به ایمیل همایش ارسال نمایید. لازم به ذکر است که ارائه اصل فیش در زمان مراجعه به میز پذیرش الزامی است.

نحوه ثبت نام در کارگاه:
جهت ثبت نام در کارگاه فرم ثبت نام را از اینجا دانلود نمایید و فرم تکمیل شده را به ایمیل همایش ارسال نمایید.

آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد ماه 1393