پیوندهای مفید
رویداد ها و همایش ها
ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای معین عین الهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - 08:34 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای معین عین الهی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۸۴ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی روی خاک مسلح‌ شده با مسلح‌ کننده‌های افقی و قائم " در ساعت ۱۴:۰۰روز سهشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ در محل آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار می شود.  
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر احد اوریا - استاد راهنمای پایان نامه
 2. مهندس طاهر باهر طالاری -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حامد رحمن شکر گزار -  استاد داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر وحید اکرمی 
 

دفعات مشاهده: 420 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بیتا دانش‌پرور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - 08:27 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بیتا دانش‌پرور دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۸۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه سد سبلان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره " در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ در محل آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار می شود. 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر سید سعید راثی نظام - استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر اتابک فیضی - استاد راهنمای دوم پایان نامه
 3. دکتر مجید پاسبانی -استاد داور داخلی
 4. دکتر فریبرز معصومی -  استاد داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر اکبر صفرزاده 
 

دفعات مشاهده: 431 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای ایلیا اصغری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - 10:57 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای ایلیا اصغری دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۶۶ مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " ارزیابی عملکرد سد بتنی قوسی تحت اثر بارگذاری انفجار" در ساعت ۰۹:۰۰روز ­شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر مجید پاسبانی- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. مهندس مرتضی­علی قربانی-استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر هوشیار ایمانی- داور داخلی اول
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر میرمهدی سیدرحیمی

 

 
 

دفعات مشاهده: 485 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای حسین پرنیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ - 10:01 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای حسین پرنیا دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۰۰ مورخ ۹۷/۱۱/۰۸ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " شبیه‌سازی عددی ساختار سه یعدی جریان عبوری از بدنه سد‌های خاکی دارای درزه و شکاف " در ساعت ۱۱:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود. 

 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر اکبر صفرزاده - استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. مهندس ذوالفقار صفرزاده -استاد مشاور اول پایان نامه
 3. دکتر مجید پاسبانی -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر فریبرز معصومی
 

 
 

دفعات مشاهده: 562 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای پیمان محسن‌زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - 14:06 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای پیمان محسن‌زاده دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۴۸ مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " هیدرودینامیک شکست ناگهانی سد بر روی بستر متخلخل " در ساعت ۱۰:۰۰روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ در محل کلاس ۳ دانشکده فنی برگزار می شود. 


 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر اکبر صفرزاده- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. آقای بهزاد نوروزی-مشاور پایان‌نامه
 3. دکتر اتابک فیضی -  داور داخلی
 4. دکتر مجید پاسبانی -  داور داخلی
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر فریبرز معصومی

دفعات مشاهده: 562 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای مهدی صابر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - 14:11 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای مهدی صابر دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال 95 دوره روزانه طبق مجوز شماره 1117 مورخ 97/11/15 تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " ارزیابی عملکرد پل های بتن مسلح دارای بیه در رخداد زلزله بعد از آبشستگی " در ساعت 10:00روز دو­شنبه مورخ 97/11/29 در محل سمعی بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر هوشیار ایمانی کله سر - استاد راهنمای اول پایان‌نامه
 2. دکتر یعقوب محمدی - استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر اصغر امانی - داور داخلی پایان نامه
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی - دکتر حامد رحمن شکرگزار

 

 
 

دفعات مشاهده: 582 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای امید رضایی آژنگ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - 14:03 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای امید رضایی آژنگ دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۳۲ مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " بررسی اثر معیار خرابی و زلزله های ورودی در منحنی شکنندگی سازه های فلزی " در ساعت ۱۱:۰۰روز ­شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ در محل سمعی بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر محتشم محبی - استاد راهنمای اول پایان‌نامه
 2. دکتر کاظم شاکری - استاد راهنمای دوم پایان‌نامه
 3. مهندس رضا کار کن - استاد مشاور پایان­نامه
 4. دکتر امین قلی زاد - داور داخلی پایان نامه
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی - دکتر توحید نوری

دفعات مشاهده: 562 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع رساله تحصیلی آقای میر علیمحمد میرگذار لنگرودی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - 13:58 | 
جلسه‌ی دفاع رساله تحصیلی آقای میر علیمحمد میرگذار لنگرودی دانشجوی دکترای رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال 90 دوره روزانه طبق مجوز شماره 19903/14/97 مورخ 97/11/24 تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " تاثیر استفاده از نانوذرات بر خواص بتن خودتراکم سبز " در ساعت 10:00روز پنجشنبه مورخ 97/11/25 در محل سمعی بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر یعقوب محمدی - استاد راهنمای اول رساله
 2. دکتر هوشیار ایمانی - داور داخلی اول رساله
 3. دکتر اصغر امانی داور داخلی دوم رساله
 4. دکتر علی صدرممتازی - داور خارجی رساله از دانشگاه گیلان
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی - دکتر مجید پاسبانی خیاوی

 

 
 

دفعات مشاهده: 560 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم یلدا پور‌اسد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - 14:08 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم یلدا پور‌اسد دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۰۷ مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " مقایسه اثر انفجار در ساختمان‌های فولادی کوتاه مرتبه و میان مرتبه با استفاده از روش حذف تک ستون " در ساعت ۰۹:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود. 


 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر هوشیار ایمانی کله سر - استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر یعقوب محمدی -داور داخلی اول
 3. دکتر وحید جهانگیری -  داور داخلی دوم
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر توحید نوری

دفعات مشاهده: 622 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم نیلوفر حسینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - 08:30 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم نیلوفر حسینی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان سیمان و نانو لوله کربن چند جداره بر روی مقاومت خاک سلیتی " در ساعت ۰۹:۰۰روز سهشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود. 


 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر علیرضا نگهدار - استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر علی نعمت اله زاده -استاد مشاور اول پایان نامه
 3. دکتر میر مهدی سید رحیمی -  داور داخلی
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر سید احمد مهری شال

دفعات مشاهده: 623 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر