ورود به سایت

چهل حدیث درباره حضرت زهرا (س)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۱ - 14:10 | 

 

  (چهل حدیث درباره حضرت زهرا علیها السلام )

 

  ارزش شناخت فاطمه علیها السلام

  1 . امام صادق علیه السلام می فرمایند :

  « هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیها السلام دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است .»

  آثار محبت به فاطمه علیها السلام

  2 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « هر کس فاطمه علیها السلام دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد، در آتش من [دوزخ] است .»

  اطاعت از فاطمه علیها السلام

  3 . امام باقر علیه السلام می فرمایند :

 «اطاعت از فاطمه علیها السلام بر تمامی آفریدگان خدا از جن و آدمیان و پرندگان و وحوش و پیامبران و فرشتگان واجب است .»

  دستورهای فاطمه علیها السلام

  4 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «ای علی! آنچه را فاطمه علیها السلام بدان امر می کند، انجام ده; زیرا من چیزهایی را به او امر کرده ام که جبرئیل علیه السلام به آنها امر کرده است .»

  خلقت فاطمه علیها السلام

  5 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « بی شک فاطمه علیها السلام حوریه ای است که به صورت انسان آفریده شده است .»

  چرا نام فاطمه علیها السلام

  6 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « من نام دخترم را فاطمه علیها السلام گذاشتم; زیرا خدای - عزوجل - فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است .»

  آثار نام فاطمه علیها السلام

  7 . امام کاظم علیه السلام می فرمایند :

  «در خانه ای که نام محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبدالله و یا از میان زنان، فاطمه باشد، فقر [و تنگدستی] وارد نمی شود .»

  احترام به نام فاطمه علیها السلام

  8 . امام صادق علیه السلام به شخصی که نام دخترش را فاطمه گذاشته بود، فرمود :

 « حالا که نام او را فاطمه گذاشته ای، پس دشنامش مده، نفرینش مکن و کتکش مزن .»

  الگوی نمونه

  9 . امام زمان علیه السلام در یکی از نامه هایشان می فرمایند :

  « در ،دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای من الگوی نیکویی است .»

  یاور خوب

  10 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه السلام درباره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام پرسیدند، حضرت پاسخ دادند :

  « فاطمه علیها السلام ،خوب یاوری در راه اطاعت و بندگی خداست .»

  عزیزترین مردم

  11 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « فاطمه علیها السلام عزیزترین مردم در نزد من است .»

  نور چشم و میوه دل من

  12 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «فاطمه علیها السلام پاره تن و نور چشم و میوه دل من است .»

  خشم و خشنودی فاطمه علیها السلام

  13 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « بی شک خداوند با خشم فاطمه علیها السلام به خشم می آید و با خشنودی او خشنود می شود .»

  دشمن فاطمه علیها السلام در دوزخ است

  14 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «ای فاطمه! اگر تمام پیامبرانی که خدا برانگیخته و تمام فرشتگانی که مقرّب درگاه خود گردانده است، برای هر کینه توزی که حق تو را غصب نموده است، شفاعت کنند، هرگز خدا او را از آتش [دوزخ] خارج نمی سازد .»

  اختر تابناک

  15 . امام صادق علیه السلام می فرمایند :

  «فاطمه علیها السلام اختری تابناک در میان زنان دنیاست .»

  سرور زنان

  16 . امام صادق علیه السلام می فرمایند :

 « فاطمه علیها السلام سرور زنان جهانیان از اولین تا آخرین است .»

  تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام

  17 . امام باقر علیه السلام می فرمایند :

  « خداوند در حمد و ستایش به چیزی برتر از تسبیح فاطمه علیها السلام عبادت نشده است .»

  درود بر فاطمه علیها السلام

  18 . امام رضا علیه السلام می فرمایند :

  « نخستین کسی که پس از مرگش برای او تابوت ساخته شد، فاطمه علیها السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود; درود و صلوات خدا بر او و پدر و شوهر و فرزندانش باد .»

  نفرین الهی برای دشمنان فاطمه علیها السلام

  19 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «مورد نفرین است، مورد نفرین است هر کس پس از من به فاطمه علیها السلام دخترم ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد .»

  زیارت فاطمه علیها السلام

  20 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

 « هر کس فاطمه علیها السلام را زیارت کند، مانند این است که مرا زیارت کرده است .»

  نماز مخصوص فاطمه علیها السلام

  21 . امام صادق علیه السلام می فرمایند :

  « هر کس چهار رکعت نماز بخواند (هر دو رکعت به یک سلام)و در هر رکعت (پس از سوره حمد) پنجاه مرتبه سوره «قل هو الله احد» را بخواند، این نماز، نماز فاطمه علیها السلام است .»

  من از تو هستم

  22 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « ای فاطمه! تو از من هستی و من از تو هستم .»

  پدرت به قربانت

  23 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « پدرت به قربان تو باد ای فاطمه علیها السلام !»

  بوی بهشت

  24 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «فاطمه علیها السلام حوریه ای است به صورت انسان که من هر گاه مشتاق بوی بهشت می شوم، دخترم فاطمه علیها السلام را می بویم .»

  فاطمه علیها السلام قلب محمد صلی الله علیه و آله

  25 . حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه السلام می فرمایند :

  «حسن و حسین علیهما السلام دو سبط این امت هستند، و آن دو برای محمد صلی الله علیه و آله همانند دو چشم برای سرند، و من [برای محمد صلی الله علیه و آله] همانند دست برای بدن هستم، و فاطمه علیها السلام [برای محمد صلی الله علیه و آله] همانند قلب برای بدن است .»

  افتخار علی علیه السلام به فاطمه علیها السلام

  26 . حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند :

  « من همسر بتول علیها السلام هستم; همان کسی که سرور زنان جهانیان است .»

  فاطمه علیها السلام زهره است

  27 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « من خورشیدم و علی علیه السلام ماه و فاطمه علیها السلام، زهره ( ناهید )است و حسن و حسین علیهما السلام دو ستاره نور افشان فرقدان هستند .»

  ایمان فاطمه علیها السلام

  28 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « ای سلمان! به راستی که خداوند قلب و اعضای فاطمه علیها السلام تا استخوانهایش را از ایمان و یقین آکنده ساخته است; به گونه ای که در طاعت خدا جدیّت دارد .»

  زیارت شهیدان

  29 . امام صادق علیه السلام می فرمایند :

«فاطمه علیها السلام در هر بامداد شنبه به مزار شهیدان می رفت .»

  بوی خوش فاطمه علیها السلام

  30 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  « بوی پیامبران بوی به و بوی حورالعین بوی آس و بوی فرشتگان بوی گل سرخ است، ولی بوی دخترم فاطمه علیها السلام بوی به و آس و گل سرخ روی هم است .»

  علی علیه السلام شایسته ترین انسان برای فاطمه علیها السلام

  31 . امام صادق علیه السلام می فرمایند :

  «به راستی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه علیها السلام را به ازدواج خود در نیاورده بود، تا روز قیامت بر روی زمین از آدم تا پس از آدم برای فاطمه علیها السلام همتایی نبود .»

  پیوند آسمانی

  32 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «من فاطمه علیه السلام را به ازدواج در نیاوردم، مگر پس از آنکه خداوند مرا به ازدواج او فرمان داد .»

  انجام کارهای سخت خانه

  33 . حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام درباره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام می فرمایند :

  «حضرت فاطمه زهرا علیها السلام آن قدر با مشک، آب کشید که اثر آن در سینه اش آشکار شد و چندان با دست خود آسیاب کرد که دستهایش پینه زد و آن قدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش خاک آلود گردید . و چندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسهایش سیاه و دود آلود شد و از این کارها رنج و سختی زیادی به او رسید .»

  فاطمه علیها السلام مطیع دائم علی علیه السلام

  34 . حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند :

  « سوگند به خدا که فاطمه علیها السلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد و در هیچ کاری از من سرپیچی ننمود . و من هرگاه به فاطمه علیها السلام نگاه می کردم، غم و اندوه از من زدوده می شد .»

  نور فاطمه علیها السلام از نور خداست

  35 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «نور دخترم فاطمه علیها السلام از نور خداست، و دخترم فاطمه علیها السلام برتر از آسمانها و زمین است .»

  فاطمه علیها السلام بر بالین آدمی

  36 . امام باقر و امام صادق علیهما السلام می فرمایند :

  «بر روح آدمی حرام است که از بدنش جدا شود، مگر آنکه پنج تن را ببیند: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام، و آن هم به گونه ای است که یا چشم آدمی روشن و یا تاریک و محزون می شود.»

  فاطمه علیها السلام شهیده است

  37 . امام کاظم علیه السلام می فرمایند :

  «فاطمه علیها السلام بانوی بسیار راست گویی است که او را به شهادت رسانده اند .»

  اشتیاق بهشت به فاطمه علیها السلام

  38 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

«بهشت مشتاق  چهار زن است: مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم و زن فرعون، خدیجه دختر خویلد و فاطمه علیها السلام دختر محمد صلی الله علیه و آله .»

  فاطمه علیها السلام و خردسالان

  39 . امام صادق علیه السلام می فرمایند :

  « بی شک خردسالان شیعه ما از مؤمنان را ،فاطمه علیها السلام پرورش می دهد .»

  شفاعت فاطمه علیها السلام

  40 . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

  «ای فاطمه علیها السلام مژده باد! که در پیشگاه خدا مقامی شایسته داری که در آن مقام برای دوستان و شیعیانت شفاعت می کنی .»

   

 

 


دفعات مشاهده: 5181 بار   |   دفعات چاپ: 773 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 85 بار   |   0 نظر