برگشت به دانشگاه محقق اردبیلی
   [صفحه اصلی ]     [ English ]  
بخش‌های اصلی
معرفی ::
وظایف::
آمار دانشجویان::
آمار رشته های دانشگاه::
اخبار مدیریت برنامه٬ بودجه و تشکیلات::
آیین نامه ها و بخشنامه ها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
:: وظایف : شرح وظایف ::
 

 مدیریت طرح و برنامه

 *گروه برنامه و بودجه:

 - انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع.

 - همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .

 - جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

 - تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.

 - نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .

 - دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .

 - ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.

 - نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .

 - بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .

 *گروه تشکیلات:

 - مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

 - انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع.

 - انجام مطالعات لازم به منظور ایجاد و برقراری سیستم­ها و روش­های مفید و موثر در دانشگاه.

 - برنامه ریزی در چهارچوب اهداف تعیین شده در زمینه مطالعات و تحقیقات اداری و استخدامی و تدوین برنامه زمان بندی شده برای اجرای آنها.

 - ایجاد هماهنگی در برنامه­های تحقیقاتی واحد مربوط و سایر واحدهای دانشگاه.

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دانشگاه ها در مورد مطالعات و تحقیات اداری و استخدامی و تشکیلاتی.

 - مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

 - تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط .

 - بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

 - برقراری ارتباط با مراجع ذی‌صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.

 - انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ،ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه .

 - بررسی و پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاح پست های سازمانی و ارائه جهت تصویب هیأت رئیسه دانشگاه .

 -  تدوین ،تجزیه و تحلیل روشهای انجام کار ، مراحل انجام کار و ... جهت بهینه سازی سیستم اداری و پرسنلی دانشگاه و ارائه به مراجع مربوط.

 -  تجزیه و تحلیل ومطالعه مداوم و مستمر بر تشکیلات تفصیلی سازمان مرکزی و واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تداخل وظایف. تدوین و اصلاح آیین نامه های اداری و پرسنلی جهت بهبود امور با همکاری مدیریت های ذیربط.

 -  برنامه ریزی نیروی انسانی با همکاری مدیریت امور اداری.

 -  نظارت بر انجام امور تشکیلاتی و پیشنهاد در مورد حذف یا ایجاد پستهای سازمانی و ارائه آن به هیأت اجرایی ، کمیسیون دائمی هیأت امناء و هیأت امناء

 - بررسی و نظارت در تهیه و تنظیم فرم ها و مهرها به منظور ایجاد هماهنگی و استاندارد کردن آنها.

 -  تهیه شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی

 - شرکت در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، کمیسیون بهره وری و تحول اداری ، هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی ، کمیته بررسی و پذیرش پیشنهادها ، و سایر جلسات مرتبط.

 -  انجام امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی کارکنان .

 *گروه تحول اداری و بهره­وری:

 - برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .

 - برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

 - برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی .

 - برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید .

 - پشتیبانی،هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

 - برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه.

 - ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های تحول‌اداری و بهره وری در دانشگاه.

 - اجرای برنامه های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول‌اداری و بهره وری.

 - نظارت بر برنامه ریزی آموزشی و ارائه دوره های لازم جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان.

 -  نظارت و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی کوتاه مدت و انطباق آن با طرح های طبقه بندی مشاغل کارکنان .

 - مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .

 -  نظارت و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی بلند مدت کارکنان .

 -  نظارت بر تهیه و تنظیم نشریات مرتبط با آموزش کارکنان .

 گروه آمار و اطلاعات:

 - جمع‌آوری تلفیق،‌ طبقه‌بندی، نگهداری، کنترل، بهنگام سازی و تحلیل داده‌های آماری.

 - تعیین پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه در زمینه‌های مختلف نیروی انسانی، تشکیلات، آموزش و سایر ابعاد نظام اداری دانشگاه جهت اطلاع‌رسانی به واحدها و مراجع درون و برون دانشگاهی.

 - تهیه سالنامه آماری دانشگاه و برقراری ارتباط و انجام همکاری‏های متقابل با سایر واحدهای دانشگاه به منظور ارائه آمار و اطلاعات مفید برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و پاسخگویی دقیق و سریع.

 - طراحی و تهیه فرمها و پرسشنامه‌های آماری مورد نیاز.

 - تحلیل، طراحی و تولید گزارش‌های آماری مورد نیاز مدیران دانشگاه.

 - تدوین و جمع‌آوری شاخص‌های آماری در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، دانشجویی و برنامه‌ریزی بمنظور اطلاع‌رسانی از روند تغییرات ایجاد شده در مقاطع زمانی مشخص.

 - انجام بررسی و مطالعات تطبیقی در زمینه شاخصهای آماری و مقایسه آن با شاخصهای سایر دانشگاهها.

 - بررسی و مطالعه جهت بکارگیری نرم‌افزارهای آماری مناسب بمنظور ارتقاء و کیفیت پردازش و تحلیل اطلاعات و ارائه موثر.

 - انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .

 - تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها ، نیرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.

 - شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

 گروه امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 - برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه ، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز .

 - برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی .

 - تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی .

 - نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه .

 - بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی .

 - اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه .

 - برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی .

 - نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف دانشگاه .

 - پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور .

 - تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه .

 - برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چهار چوب طرح جامع دانشگاه .

 - تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانها و تاسیسات .

 - برآورد و پیشنهاد خرید وسایل ، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه .

 - نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و لوازم مربوط ( از قبیل شبکه های آب ، برق ، گاز و غیره ) در دانشگاه .

 - جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه .

 - بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات و اعتبارات مصوب و براساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی .

 - تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی و سایر امور مربوط براساس برنامه های زمانبندی شده .

 - انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .

 

 
دفعات مشاهده: 3884 بار   |   دفعات چاپ: 376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 97 بار   |   0 نظر
::
Management of Planning
Persian site map - English site map - Created in 0.155 seconds with 854 queries by AWT YEKTAWEB 3219