:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://172.23.1.2/info.xml.php
Department of Horticulture
گروه باغبانی
http://172.23.1.2/links/DepartmentofHorticulture
عنوان فارسی واحد سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی University of Mohaghegh Ardabili
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: چاپ اطلاعات ::