همایش ها

<a href="http://uma.ac.ir/content/11022/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1">قرار گرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در لیست دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا با بیشترین مقالات یک درصد برتر</a> AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه تصاویر تاریخی شاه عباس اول صفوی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

ایجاد کتابخانه پروفسور زاهدی اصل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی: علوم انسانی مبنای توسعه است

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

پروفسور دبیری: امروز رسالت دانشگاه ها، کار آفرینی است

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: IT به عنوان سرتیتر فعالیت های مرکز حراست قرار گرفته است

ادامه...

arshiv_news