ورود به سایت

به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.
 

حضرت امام حسن(ع) می فرمایند: بهترین نیکویی، اخلاق نیکو است.
حضرت امام حسن(ع) می فرمایند: بهترین نیکویی، اخلاق نیکو است.
سال 1398، سال رونق تولید گرامی باد.
سال 1398، سال رونق تولید گرامی باد.
 

متن مورد نظر
متن مورد نظر