سال حمایت از کالای ایرانی
دکتر محرم زاده

 
به حوزه معاونت اداری، مالی  و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.