کارگاه آموزشی "کارآفرینی و توسعه بنگاه های اقتصادی" - اسفند 94
کارگاه آموزشی "کارآفرینی و توسعه بنگاه های اقتصادی" - اسفند 94
کارگاه آموزشی " کارآفرینی دانش‌بنیان و فرآیند تشکیل شرکت های دانش‌بنیان " آذر 94
کارگاه آموزشی " کارآفرینی دانش‌بنیان و فرآیند تشکیل شرکت های دانش‌بنیان " آذر 94
بازدید اعضای هیأت علمی از کارخانه آب معدنی واتا
بازدید اعضای هیأت علمی از کارخانه آب معدنی واتا - خرداد 94
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار ویژه دانشجویان
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار ویژه دانشجویان - اردیبهشت 94
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه - خرداد 94
کارگاه آموزشی بوت کمپ ایده
کارگاه آموزشی "بوت کمپ ایده" خرداد 94

متن مورد نظر
متن مورد نظر
پیوند های مفید

AWT IMAGE AWT IMAGE   AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE