کارگاه آموزشی "کارآفرینی و توسعه بنگاه های اقتصادی" - اسفند 94
کارگاه آموزشی "کارآفرینی و توسعه بنگاه های اقتصادی" - اسفند 94
کارگاه آموزشی " کارآفرینی دانش‌بنیان و فرآیند تشکیل شرکت های دانش‌بنیان " آذر 94
کارگاه آموزشی " کارآفرینی دانش‌بنیان و فرآیند تشکیل شرکت های دانش‌بنیان " آذر 94
بازدید اعضای هیأت علمی از کارخانه آب معدنی واتا
بازدید اعضای هیأت علمی از کارخانه آب معدنی واتا - خرداد 94
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار ویژه دانشجویان
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار ویژه دانشجویان - اردیبهشت 94
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه - خرداد 94
کارگاه آموزشی بوت کمپ ایده
کارگاه آموزشی "بوت کمپ ایده" خرداد 94

متن مورد نظر
متن مورد نظر