نتایج درون دانشگاهی در رشته تکواندو اعلام شد
./find.php?item=45.1580.12406.fa
فنی ها کاپ بسکتبال را هم بردند
./find.php?item=45.1580.12385.fa
مسابقات انتخابی المپیاد و قهرمانی منطقه سوم کشور؛جبری:درتبریز بدنبال افتخارآفرینی هستیم
./find.php?item=45.3341.12335.fa
مسابقات فوتسال درون دانشگاهی؛تیم اخلاق نیز معرفی شد
">مسابقات فوتسال درون دانشگاهی؛تیم اخلاق نیز معرفی شدa href="./find.php?item=45.1580.12185.fa
مسابقات فوتسال درون دانشگاهی؛شماتیک ترکیب منتخب از سوی کمیته فنی مسابقات اعلام شد
                                    


زیر پورتال مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
متن مورد نظر
متن مورد نظر
کلاس مربیگری فوتسال
لینک های مرتبط