به دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر خوش آمدید.

                                                                         انتخاب واحد نیمسالدوم سالتحصیلی 98-97 
 

فرمهای کارآموزی

راهنمای ثبت نام و استفاده از سامانه ملی کار آموزی

متن مورد نظر
متن مورد نظر