"حضرت آیت الله خامنه ای: "علت اصلی دشمنی زورگویان جهانی با ملت ایران، خودداری جمهوری اسلامی از پذیرش نظام مبتنی بر سلطه گر و سلطه پذیر است "


شجره طیبه
بسیج و امام
بسیج و حضرت آقا