خوش آمدید

معرفی گروه

گروه آمار و ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت آموزشی خود را در رشته آمار، در سال 1379 با پذیرش 35 دانشجو در مقطع کاردانی آغاز کرد. سپس در نیمسال اول 84-83 با انشعاب از گروه ریاضی و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت مستقل خود را آغاز نمود

بعد از موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آمار، گرایش آمار ریاضی، گروه آمار اولین دوره کارشناسی ارشد را از نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90 آغاز نمود. همچنین گروه آمار با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور اولین دوره دکتری آمار خود را با پذیرش دو نفر از نیمسال اول سال‌تحصیلی 91-92 آغاز نمود. در حال حاضر، گروه آمار دانشگاه محقق اردبیلی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد آمار‌ریاضی و دکتری آمار دانشجو می‌پذیرد

در دوره تحصیلات تکمیلی آمار قصد بر تربیت نیروهایی است که بتوانند در گسترش مرزهای دانش در حیطه علوم آماری سهیم باشند.به علاوه قادر باشند مسائل پیچیده‌تر علمی را به صورت کمی تحلیل کرده مسائل استنباط آماری و مدل های آماری را بررسی و تحلیل نمایند

گروه آمار در کنار فضای آموزشی موجود با یک واحد آزمایشگاه آمار و با 24سیستم رایانه مجهز به نرم‌افزارهای به‌روز آماری و با گنجایش 40 نفر در جهت ارائه هر چه بهتر برنامه‌های آموزشی، امکان بهره‌مندی دانشجویان از بکارگیری آموخته‌های نظری و آشنایی با تحلیل داده‌های آماری را فراهم می‌آورد

هدف اصلی دوره کارشناسی آمار، تربیت متخصصان حرفه ای برای انجام بررسیها و تحلیلهای آماری و نیز پرداختن به تحقیقات علمی بر اساس روشهای کمی استقرایی است.این افراد می توانند در کلیه سازمانها، ادارات دولتی و خصوصی و موسسات علمی، ابزارهای آمار را برای دستیابی به استنباط های مورد نیاز به کار گیرند.همچنین فارغ التحصیلان این دوره می توانند تمام دروس آمار و احتمال برنامه های وزارت آموزش و پرورش را تدریس نمایند. به علاوه تعلیم مقدمات لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش های عالی نیز از اهداف دوره است.

Main Image