همایش ها

<a href="http://uma.ac.ir/content/11206/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B9%DB%B7-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6">پیام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶</a> AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

پیام تبریک مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی بمناسبت آغاز سالتحصیلی جدید

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

انتخاب پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی یه عنوان پایان نامه برتر سال 1395 دانشگاه های کشور

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری آئین سنتی طشت گذاری در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه: 72 درصد انجمن های علمی دانشگاه فعالیت متوسط به بالا دارند

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: تأسیس بنیاد پژوهشگران مدعو دانشگاه محقق اردبیلی

ادامه...

arshiv_news