ورود به سایت

بازدید مدیر دانشجویی دانشگاه از خوابگاههای دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ - 09:16 | 
arrow_lدکتر شیخ الاسلامی در این بازدید ضمن تشکر از زحمات همکاران محترم اداره خوابگاههای خواهران و برادران بویژه در اسکان و ساماندهی دانشجویان ورودی جدید، بر تکریم و احترام دانشجویان، احصاء مشکلات خوابگاهها و پیگیری برای حل آنها، آماده سازی و نظافت مطلوب فضای خوابگاهها، نظارت مداوم بر بوفه های دانشجویی خوابگاهها و ... تاکید کردند.
 


CAPTCHA