ورود به سایت

شرایط واگذاری خوابگاه‌ به دانشجویان روزانۀ خواهر ورودی ۹۵ در مهر ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۱ - 11:46 | 
به اطلاع دانشجویان روزانۀ خواهر ورودی سال ۱۳۹۵ که قبلاً درخواست تقاضای خوابگاه خود را برای نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ در سیستم آموزشی گلستان ثبت نموده‌اند می‌رساند، از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰ لغایت ۹۸/۰۶/۲۰ براساس شرایط زیر برای دریافت خوابگاه اقدام نمایند. 
 1. دانشجویانی که در ترم‌های قبل از خوابگاه خودگردان استفاده کرده¬اند پس از تأیید درخواست توسط مدیریت، نسبت به تعیین گروه‌بندی اقدام نمایند و در مهلت مقرر در خصوص واریز پیش‌پرداخت اجارۀ خوابگاه پردیس به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال (راهنمای پرداخت و واریز از درگاه بانک ملّی) اقدام نمایند. بدیهی است عدم واریز هزینه در مهلت تعیین شده به منزلۀ انصراف از خوابگاه می‌باشد و ظرفیت‌های خالی به سایر متقاضیان واگذار خواهد شد.
  • هزینۀ خوابگاه پردیس برای نیسمال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که بقیۀ هزینه به هنگام تحویل خوابگاه به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد.
 2. درخواست خوابگاه دانشجویانی که در ترم‌های قبل از خوابگاه خودگردان استفاده نکرده‌اند به خوابگاه خودگردان تغییر می‌یابد و پس از تأیید توسط مدیریت نسبت به تعیین گروه‌بندی در خوابگاه خودگردان اقدام نمایند و در مهلت مقرر در خصوص واریز پیش‌پرداخت اجارۀ خوابگاه خودگردان به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال (راهنمای پرداخت و واریز از درگاه بانک تجارت) اقدام نمایند. بدیهی است عدم واریز هزینه در مهلت تعیین شده به منزلۀ انصراف از خوابگاه می‌باشد و ظرفیت‌های خالی به سایر متقاضیان واگذار خواهد شد.
  • هزینۀ خوابگاه خودگردان برای نیسمال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال الی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که بقیۀ هزینه به هنگام تحویل خوابگاه به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد.
  • پس از واریز هزینه امکان انصراف مقدور نخواهد بود و تمامی اجاره‌بهاء دریافت خواهد شد.
  • دانشجویان عزیز دقت نمایند مسئولیت هرگونه اشتباه واریزی به عهدۀ خودشان می‌باشد.
  • ظرفیت اتاق‌های خوابگاه بین ۶ الی ۸ نفر می‌باشد.
  • حداکثر ۴ نوبت سرویس ایاب و ذهاب برای خوابگاه در نظر گرفته شده است.
 3. دانشجویان گرامی در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام در وقت اداری با شماره ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۰ تماس حاصل نمایند.
لینک دانلود راهنمای پرداخت:
لینک دانلود اطلاعیه:


CAPTCHA