ورود به سایت

اطلاعیه اسکان در ترم تابستان ۹۸

  باسمه تعالی
اطلاعیه اسکان در ترم تابستان ۹۸

دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد واجدالشرایط متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی در ترم تابستان ۹۸، از تاریخ ۹۸/۰۴/۱۵ لغایت ۹۸/۰۴/۲۵ پس از تکمیل و تایید فرم اسکان تابستانی ( دانلود فرم) به مسئولین مربوطه (برادران: خوابگاه شماره ۳ جناب آقای جعفری ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۴۴ و خواهران: مجتمع خوابگاهی کوثر سرکار خانم پیرزاده ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۸) مراجعه نمایند.دانشجویان دوره کارشناسی نیز برای دریافت خوابگاه، با ارائه تصویر انتخاب واحد نیم­سال تابستان در زمان تعیین شده  به مسئولین مذکور مراجعه نمایند.
 
مدیریت دانشجویی -۹۸/۰۴/۰۲


CAPTCHA