ورود به سایت

انتشار شماره دوم دوفصلنامه علمی تخصصی پویش - انجمن علمی مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - 16:00 | 
انجمن علمی مشاوره
عنوان فعالیت: انتشار شماره دوم دوفصلنامه علمی تخصصی پویش
نوع فعالیت: تولید و نشر محتوای علمی
سطح برگزاری: دانشگاهی

شمارگان: دوم
مدیر مسئول: سینا صادق
سردبیر: زهرا عبادی
ناظر علمی: دکتر احمدرضا کیانی
هیئت تحریریه: دکتر نیلوفر میکائیلی، دکتر علی رضایی شریف، سینا صادق، زهرا عبادی، شیوا کامکار، جمال سوره، چنور رحیم‌زاده، عفت قوی بازو، داود فتحی و مونا جمال‌آبادی
گرافیست: رضا رسول‌زاده
زمان انتشار: پاییز و زمستان ۹۷
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
بزهکاری و انحرافات اجتماعی
- درمان مبتنی بر معنی و هدف
- تحلیل گفتمان به عنوان یک روش تحقیقCAPTCHA