ورود به سایت

اطلاعیه،شرایط و ضوابط ثبت نام دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - 13:47 | 

شرایط و ضوابط ثبت نام
 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال به اطلاع تمامی داوطلبان می رساند، با توجه به گسترش آموزش عالی در کشور و امکان برخورداری متقاضیان از ظرفیت پذیرش رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و باهدف اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 شهریورماه 1392 مجلس شورای اسلامی، مبنی برافزایش تدریجی و سالانه تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو تا رسیدن به سقف حداقل 85 درصد کل ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور،طبق مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 8 و 12 دیماه 1397 ،پذیرش در رشته محلهای صرفاًبراساس سوابق تحصیلی توسط دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده و به صورت جدا از رشته محلهای با آزمون و مستقل از کنکور با رعایت قوانین ومقررات مربوطه و با ملاک معدل کتبی دیپلم با توجه به نوع دیپلم داوطلب و رشته انتخابی وی انجام میشود. داوطلبانی که منحصراً متقاضی تحصیل در این رشته محلها هستند نیازی به ثبت نام در آزمون سراسری سال 1398 ندارند.

 سامانه ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی 1398 
 
استان اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل
گروه تحصیلی دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش
علوم ریاضی و فنی روزانه 11016 ریاضیات و کاربردها 60
علوم ریاضی و فنی نوبت دوم 21571 ریاضیات و کاربردها 20
علوم ریاضی و فنی روزانه 11017 فیزیک 60
علوم ریاضی و فنی نوبت دوم 21572 فیزیک 10
علوم تجربی روزانه 11018 زمین شناسی 45
علوم تجربی نوبت دوم 21573 زمین شناسی 10
علوم تجربی روزانه 11019 زیست شناسی گیاهی 80
علوم تجربی نوبت دوم 21574 زیست شناسی گیاهی 20
علوم تجربی روزانه 11020 علوم دامی 20
علوم تجربی نوبت دوم 21575 علوم دامی 10
علوم تجربی روزانه 11021 علوم ومهندسی باغبانی 20
علوم تجربی نوبت دوم 21576 علوم ومهندسی باغبانی 10
علوم تجربی روزانه 11022 علوم و مهندسی جنگل 20
علوم تجربی نوبت دوم 21577 علوم و مهندسی جنگل 10
علوم تجربی روزانه 11023 علوم و مهندسی خاک 20
علوم تجربی نوبت دوم 21578 علوم و مهندسی خاک 10
علوم تجربی روزانه 11024 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 20
علوم تجربی نوبت دوم 21579 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 10
علوم تجربی روزانه 11025 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 20
علوم تجربی نوبت دوم 21580 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 10
علوم تجربی روزانه 11026 مهندسی طبیعت 20
علوم تجربی نوبت دوم 21581 مهندسی طبیعت 10
علوم تجربی روزانه 11027 مهندسی فضای سبز 20
علوم تجربی نوبت دوم 21582 مهندسی فضای سبز 10
هنر روزانه 11028 هنر اسلامی 30
هنر نوبت دوم 21583 هنر اسلامی 10


 
 

دانشگاه محقق اردبیلی-  دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین
گروه تحصیلی دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش
   
علوم ریاضی و فنی روزانه 11029 علوم مهندسی 60  
علوم ریاضی و فنی نوبت دوم 21584 علوم مهندسی 20  

دانشگاه محقق اردبیلی-  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان
گروه تحصیلی دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش
   
علوم ریاضی و فنی روزانه 21587 کاردانی تکنولوژی آبیاری 20  
علوم ریاضی و فنی نوبت دوم 21590 کاردانی تکنولوژی آبیاری 10  
علوم ریاضی و فنی روزانه 21588 کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی 20  
علوم ریاضی و فنی نوبت دوم 21591 کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی 10  
علوم تجربی روزانه 11030 علوم دامی 20  
علوم تجربی نوبت دوم 21593 علوم دامی 10  
علوم تجربی روزانه 11031 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 20  
علوم تجربی نوبت دوم 21594 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 10  
علوم ریاضی و فنی روزانه 21589 مهندسی ماشین های صنایع غذایی 20  
علوم ریاضی و فنی نوبت دوم 21592 مهندسی ماشین های صنایع غذایی 10  

دانشگاه محقق اردبیلی-  دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر
گروه تحصیلی دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش
 
علوم تجربی روزانه 11032 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 20  
علوم تجربی نوبت دوم 21585 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 10  
علوم تجربی روزانه 11033 کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری 20  
علوم تجربی نوبت دوم 21586 کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری 10  
 

 
 
فرایند اجرایی سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی:
 1. انتشار دفترچه راهنما و رشته محلهایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم با توجه به نوع دیپلم ورشته انتخابی) انجام میشود.
 2. در سال 1398 ثبت نام و دریافت رشته محلهای موردعلاقه داوطلبان توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده و این اطلاعات برای بررسی و پذیرش توسط سازمان در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده قرار داده میشود.
  • دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه نظام جدید آموزشی 3-3-6 نیز میتوانند در این مرحله از پذیرش ثبت نام کنند و بعد از اتمام امتحانات نهایی و دریافت کارنامه از آموزش و پرورش، معدل کتبی خود را درج نمایند.
 3. دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در برنامه زمانی تعیین شده نسبت به گزینش داوطلبان حائز شرایط از بیشترین معدل به کمترین معدل با توجه به نوع دیپلم و رشته انتخابی تا سقف ظرفیت پذیرش درهر یک از سهمیه ها، اقدام نموده و در زمان مقرر نتایج را به داوطلبان اعلام میکنند.
  • تماس دانشگاهها و مؤسسات با داوطلبان تحت هر عنوان خارج از زمان مقرر ممنوع است.
  • پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش بر عهده موسسه آموزش عالی ذیربط است. امکان برگزاری امتحان یا مصاحبه توسط دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده جز برای رشته‌های دارای شرایط خاص (دارای شرایط استخدامی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) که در دفترچه درج می شود، وجود ندارد.
  • سهمیه های منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، خانواده شهدا، ایثارگران 25 درصد ظرفیت، ایثارگران 5 درصد ظرفیت و رزمندگان طبق قوانین و مقررات مندرج در این دفترچه اعمال می شود.
  • اخذ هرگونه وجه برای دریافت و بررسی درخواست ها توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ممنوع است.
 4. با توجه به اینکه یک داوطلب ممکن است موفق به اخذ پذیرش از مؤسسات در چندین کدرشته محل شود، داوطلب باید پس از اعلام نتایج دانشگاهها و مؤسسات در مهلت زمانی تعیین شده بررسی لازم را انجام داده و رشته محل موردعلاقه خود برای تحصیل را انتخاب کرده و در زمان تعیین شده با همراه داشتن مدارک لازم برای ثبتنام و ارائه تعهد مبنی بر ثبت نام در کدرشته محل موردنظر و عدم مراجعه و ثبت نام در سایر دانشگاهها یا مؤسسات به دانشگاه/مؤسسه مربوطه مراجعه، هزینه ثبت نام در این مرحله از پذیرش راپرداخت و ثبتنام کند. داوطلب فقط در یک کدرشته محل اجازه ثبت نام دارد.
  • اگر داوطلبی در رشته محلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شده و در آزمون سراسری سال 1398 نیز شرکت کرده و قبول شود، تنها میتواند در یک کدرشته محل به انتخاب خود، ثبت نام نموده و مشغول به تحصیل شود. به عبارت دیگر هر داوطلب فقط مجاز به تحصیل در یک کدرشته محل میباشد و تحصیل همزمان در چند کدرشته محل (به جز داوطلبان مشمول آیین نامه های استعدادهای درخشان) ممنوع است.
  • پذیرفته شدگان دوره روزانه هرسال، اجازه پذیرش دوره روزانه سال بعد را ندارند.
 1.  دانشگاه/مؤسسه از این داوطلبان به صورت مشروط ثبت نام کرده و اطلاعات آنها را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام میکند. سازمان سنجش آموزش کشور پس از کنترل و انجام بررسی های لازم تائید نهایی را به دانشگاه/مؤسسه اعلام میکند.
 
 
اقدامات لازم داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی طبق برنامه زمانی تعیین شده:
گام اول: مطالعه دفترچه مندرج در سایت سازمان وبررسی وتعیین رشته محلهای موردعلاقه
گام دوم: تهیه مدارک موردنیاز و مراجعه به سایت سازمان سنجش برای ثبت نام و ارائه درخواست تحصیل در رشته محلهای موردعلاقه
گام سوم: انتظار برای تماس دانشگاه مبنی بر موافقت با پذیرش ویا رد درخواست در زمان تعیین شده
گام چهارم: بررسی رشته محلهایی که دانشگاه با پذیرش وی موافقت کرده است (بعد از تماس از سوی دانشگاه) و اتخاذ تصمیم نهایی در زمان مقرر و انتخاب فقط یک کدرشته محل
گام پنجم: مراجعه به دانشگاه موردعلاقه،ارائه مدارک لازم برای ثبت نام، پرداخت وجه ثبت نام برای پذیرش و ارائه تعهد کتبی مبنی بر علاقه به تحصیل در کدرشته محل انتخابی در دانشگاه یا مؤسسه پذیرش شده
 
 
جدول زمان بندی پذیرش رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری-مهرماه1398
انتشار رشته محلهای تحصیلی و اطلاع رسانی به داوطلبان توسط سازمان سنجش آموزش کشور. 97/11/17
ثبت نام داوطلبان و انتخاب رشته محل های مورد علاقه و ویرایش اطلاعات. 97/12/20 لغایت 98/6/6
ارسال اطلاعات نهایی داوطلبان به دانشگاه یا موسسات آموزش عالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور. 7 و98/6/8
بررسی درخواستها ومدارک متقاضیان وتعیین پذیرفته شدگان توسط دانشگاه یا موسسه. 98/6/9 لغایت 98/6/21
اعلام نتیجه به داوطلبان از سوی دانشگاه یا موسسه پذیرنده برای تصمیم گیری داوطلب96/6/23لغایت 98/6/28
مراجعه و ثبت نام پذیرفته شدگان و ارائه تعهد به موسسه مورد نظر مبنی بر تحصیل در کد رشته محل مربوطه و 98/6/30 لغایت 98/7/2 عدم مراجعه و ثبت نام وی در سایر دانشگاهها.

 
شرایط وضوابط ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش(صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) رشته‌های تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی برای نیمسال اول سال تحصیلی99-1398 به شرح ذیل اعلام می گردد.
به کلیه متقاضیان شرکت در این مرحله اکیداً توصیه می شود که به نکات ذیل توجه لازم رامبذول داشته و در رعایت آنها دقت فرمایند.
 1. دارا بودن دیپلم نظام آموزشی جدید (3-3-6 (با اخذ حداکثر تاریخ 98/5/31 و یا مدرک پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی)با اخذ حداکثر تاریخ 98/6/31 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وکاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی و حرفهای برای کلیه داوطلبان الزامی است.
 2. دارندگان دیپلم فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی می باشند حق ثبت نام وشرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
 3. زمان ثبتنام و انتخاب رشته از تاریخ 97/12/20 لغایت 98/6/6 میباشد. ثبت نام و انتخاب رشته منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام میپذیرد. داوطلبان می بایست قبل از اقدام به ثبت نام و انتخاب شته دفترچه راهنما (متون و جداول) و اطلاعیه های بعدی آن که در سایت اینترنتی سازمان درج میشود مطالعه نموده و با آگاهی کامل ازشرایط و ضوابط، مبادرت به ثبت نام و انتخاب رشته نمایند.
 4. نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم)، صورت خواهد گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان دیپلمه های نظام آموزشی جدید 3-3-6 ،نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی وحرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند) بایستی معدل کل و یا معدل کتبی خود رابصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو میگردد.
تبصره 1 : داوطلبان دیپلم نظام آموزشی جدید3-3-6 و نظام قدیم و نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی لازم است مطابق توضیحات مندرج در این دفترچه معدل کل و معدل کتبی دیپلم متوسطه خود را عیناً در بندهای 16 و 17 تقاضانامه اینترنتی ثبتنام درج نمایند.
 تبصره 2 :داوطلبان دیپلم فنی و حرفهای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید3-3-6 و یا دیپلمه های فنی و حرفهای و یا کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند و فاقد معدل کتبی در دیپلم هستند، بایستی معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند 16 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.
 1. با توجه به اینکه برخی از داوطلبان ثبت نام و انتخاب رشته خود را از طریق مراجعه به کافینت ها انجام میدهند، رعایت موارد به شرح ذیل در زمان ثبت نام از سوی داوطلبان الزامی است:
الف) قبل از مراجعه به کافی نت، نسبت به تکمیل پیشنویس تقاضانامه و همچنین کدرشته محلهای انتخابی، تهیه فایل عکس با رعایت توضیحات داده شده در بند «ج» (صفحه 10 همین دفترچه راهنما) اقدام نمایند.
 ب ) درزمان ورود اطلاعات حضور داوطلب برای کنترل اطلاعات وعکس، الزامی است وقبل ازتایید نهایی، اطلاعات باید از سوی داوطلب کنترل و در صورت نیاز به اصلاح، اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد و در پایان ثبت نام و انتخاب رشته تهیه یک برگ پرینت اطلاعات برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است.
 ج ) در پایان ثبت نام و انتخاب رشته دریافت شماره پرونده 7 رقمی و کد رهگیری 16 رقمی از سیستم الزامی است. بدیهی است عدم ارائه شماره پرونده و کد رهگیری توسط سیستم، بمنزله عدم ثبت نام و انتخاب رشته کامل می باشد و بایستی کلیه مراحل ثبت نام وانتخاب رشته ازابتدا تکرار شوند.لازم به توضیح است دراین مرحله نیازبه پرداخت مبلغی بابت ثبت نام نمی باشد و کافینت ها مجاز به دریافت هزینه ثبت نام نیستند و منحصراً می توانند هزینه خدمات خود را دریافت نمایند.
 د ) شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام خود را تا پایان کلیه مراحل (پایان مهر ماه سال 98 (نزد خود نگهداری نمایند.
 1. دوطلبان متقاضی شرکت در این مرحله از پذیرش رشته‌های درج شده در دفترچه بر اساس سوابق تحصیلی، لازم است در زمان اعلام شده  97/12/20 لغایت98/6/6 (نسبت به ثبت نام در سایت این سازمان اقدام نموده و پس از اعلام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی به آنها، برای مراجعه جهت ثبت نام مشروط و اخذ تعهد (در بازه زمانی نیمه دوم شهریورماه 98 (نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ27/5000ریال (دویست و هفتادو پنج هزارریال) از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام نمایند. بدیهی است در مرحله ثبت نام و انتخاب رشته 97/12/20 لغایت 98/6/6 (داوطلبان نیاز به پرداخت هیچ مبلغی در سایت این سازمان و یا دانشگاه مورد تقاضا نخواهند داشت و هرگونه پرداخت مبلغ همزمان با اخذ تعهد (98/6/30 لغایت 98/7/2 ( صورت خواهد گرفت.
 2. داوطلبان توجه نمایند هرگونه تماس از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، خارج از بازه زمانی تعیین شده، ممنوع می باشد و هیچ گونه تماسی خارج از بازه زمانی تعیین شده از سوی دانشگاهها یا موسسات با داوطلبان گرفته نخواهد شد.
 3. داوطلبان مجاز هستند بدون توجه به نوع مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی از کلیه گروههای تحصیلی و رشته‌های مندرج در دفترچه راهنمایپذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (گروه های تحصیلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین گروههای هنر و زبانهای خارجی) نسبت به انتخاب کدرشته‌های مورد علاقه خود اقدام نمایند. بدیهی است نحوه گزینش آنان با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابی بر اساس جدول شماره 6 مندرج در این دفترچه راهنما صورت خواهد پذیرفت.
 4. با توجه به اینکه ثبتنام و انتخاب رشته در این مرحله منحصراً به روش اینترنتی انجام می پذیرد، لذا داوطلبان لازم است پس از تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته، کد رهگیری 16 رقمی خود را نیز یادداشت نمایند. این کد 16 رقمی، پس از پایان مراحل مختلف ثبتنام وانتخاب رشته توسط سیستم به داوطلبان ارائه خواهد شد. به داوطلبان توصیه میشود از تقاضانامه ثبت نامی نهایی خود که بر روی آن کد پیگیری درج شده، پرینت تهیه نمایند.
 5. چنانچه پس از پایان مراحل ثبت نام و انتخاب رشته و دریافت شماره پرونده 7 رقمی و کد رهگیری 16 رقمی ثبتنام و انتخاب رشته، متوجه شدید که اشکالی در اطلاعات ثبت نامی شما وجود دارد، مقتضی است از انجام ثبت نام و انتخاب رشته جدید و یا مکاتبه با این سازمان خودداری نموده و با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان و در محدوده زمانی ثبت نام و انتخاب رشته (97/12/20 لغایت 98/6/6(نسبت به تصحیح آن اقدام نمایید. به تقاضاهای کتبی واصله، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. در صورت ثبت نام مجدد و دوباره داوطلب در این مرحله پذیرش، سازمان بر اساس ضوابط نسبت به بررسی ثبت نامهای داوطلب اقدام و برابرضوابط با آنان برخورد خواهد شد و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.


سامانه ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی 1398 

دانلود دفترچه راهنمای سازمان سنجش 

لینک اصلاحیه رشته محل های جدید(پذیرش باسوابق)    


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3132 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر